obrazek-lancuch_1000

ZOSTAŃ STRAŻNIKIEM KLIMATU

Strażnicy Klimatu to najnowsze
szkolenie z zakresu edukacji obywatelskiej realizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Przygotowuje lokalnych liderów, którzy w swoim środowisku będą prowadzić działania dla ochrony klimatu.

Chciałbyś, aby Twój region rozwijał się w duchu zrównoważonego rozwoju, a jednocześnie dostrzegasz, że coraz więcej działań odbywa się ze szkodą dla ludzi i środowiska? Zostań Strażnikiem Klimatu i kształtuj przyszłość Twojej Małej Ojczyzny już teraz!

Strażnicy Klimatu zostaną przygotowani do profesjonalnego prowadzenia działań proklimatycznych w obszarze monitoringu, aspektów prawno-administracyjnych i medialnych oraz kampanii społecznych. Formuła szkolenia bazuje na bogatym doświadczeniu zdobytym podczas realizacji kilkunastu szkoleń Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych.

Szkolenie poprzedzają 2 warsztaty motywacyjne (każdy po 24 godz. zajęć), których celem jest zwiększenie osobistej motywacji do uczestniczenia w projekcie.

Zasadnicza część szkolenia Strażnicy Klimatu obejmuje 128 godzin i składa się z 5 spotkań: 3 zjazdów szkoleniowych, obozu terenowego i szkolenia medialnego. Szczegółowy program szkolenia

Rekrutacja na Szkolenie Strażnicy Klimatu prowadzona jest na podstawie wypełnionej ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu, studentów kierunków przyrodniczych, aktywistów ekologicznych, społeczników, przyrodników oraz reprezentantów lokalnych społeczności aspirujących do pełnienia funkcji lokalnych liderów.

Szkolenie przeprowadzą wiodący eksperci z dziedzin ochrony klimatu, energetyki, prawa ochrony środowiska i realizowania kampanii społecznych.

Rekrutacja na zasadniczą część szkolenia Strażnicy Klimatu

potrwa do 30 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o szkoleniu

Informacji udziela:
Diana Maciąga
e-mail: diana@pracownia.org.pl
tel: 501 285 417

Patronat medialny nad Szkoleniem Strażnicy Klimatu objął Miesięcznik Dzikie Życie.

Szkolenie „Strażnicy Klimatu” odbędzie się w ramach projektu „Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.