ZAPROSZENIE NA WARSZTAT MOTYWACYJNY ZGROMADZENIE WSZYSTKICH ISTOT

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza 12 – 14 czerwca 2014 r. na warsztat motywacyjny Zgromadzenie Wszystkich Istot, który ma na celu wzmacniać osobistą motywację do pracy dla ochrony klimatu. Warsztat realizowany jest w ramach szkolenia Strażnicy Klimatu.

Termin: 12-14 czerwca 2014 r.
Miejsce: Bystra k. Bielska-Białej, ul. Jasna 17
Stacja Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Warsztat prowadzi Ryszard Kulik – doktor psychologii, trener psychologicznego treningu grupowego.

Warsztat nieodpłatny.

Ochrona klimatu to wielkie wyzwanie naszych czasów; wymaga wiele determinacji, wytrwałości i jasnego zdefiniowania celów, do których zmierzają podejmowane działania. Trzydniowy warsztat motywacyjny ma na celu umocnienie fundamentu, na którym opierać się będą działania uczestników w zasadniczej części szkolenia Strażnicy Klimatu – silnej, osobistej motywacji.

Zajęcia warsztatowe skierowane są do wszystkich, którzy pragną działać dla klimatu oraz podjąć próbę przełamania egocentrycznego spojrzenia na otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na sieć wzajemnych powiązań i zależności w przyrodzie. Każda najmniejsza czynność ma znaczenie, a każda nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Więcej informacji o warsztacie motywacyjnym Zgromadzenie Wszystkich Istot.

Zgłoszenia przyjmujemy do 9 czerwca 2014 r. pod adresem: e-mail: biuro@pracownia.org.pl

Warsztat motywacyjny stanowi wstęp

do szkolenia Strażnicy Klimatu. Więcej o rekrutacji na szkolenie.

Warsztat odbędzie się w ramach projektu „Edukacja zawodowa i obywatelska na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.