lubieto_MOJdom

Mój dom

Wybudowałeś lub wyremontowałeś dom? Jesteś dumny ze swojego mieszkania? Każdy człowiek szuka swojego miejsca, swojej przestrzeni, gdzie może realizować swoje życie. Nasze mieszkania i domy to azyle, w których czujemy się u siebie, odpoczywamy, spotykamy się z bliskimi, kochamy się i kłócimy. Przestrzeń domu razem z meblami i sprzętami buduje naszą tożsamość, ale też wprost wyraża to, kim jesteśmy. Przez lata nasze mieszkania i domy nasiąkają nami, gromadzimy w nich dobytek naszego życia; ściany, meble i sprzęty są świadkami ważnych wydarzeń, są powiernikami naszych smutków i radości. To dlatego czujemy się bardzo związani z domem. I bronimy naszego dachu nad głową tak, jakby to była część nas samych.

Zagrożenia:

Pewnie zależy Ci, żeby Twój dom był miejscem bezpiecznym. Prawda jest jednak taka, że z powodu zmian klimatycznych, miejsce, które chcemy traktować jako spokojny azyl narażone jest na zniszczenie. Z powodu emisji gazów cieplarnianych przez człowieka, w atmosferze gromadzi się coraz więcej energii słonecznej, która znajduje ujście w ekstremalnych zjawiskach pogodowych. Gwałtowne wichury, huragany, tornada, trąby powietrzne, gradobicia i towarzyszące im kilkudniowe ulewy to zjawiska, które od pewnego czasu stają się niemal naszą codziennością. Pojawiają coraz częściej i są bardziej intensywne.

Jeśli twój dom jest położony w pobliżu morza, grożą Ci sztormy, a nawet fale tsunami, wywołane huraganami. Jeśli mieszkasz w głębi lądu, zagrażają Ci huraganowe wiatry, które mogą niszczyć wszystko na swojej drodze. Znacznie częściej niż kiedyś nawiedzają nas powodzie, które zmieniły swój charakter – z wczesno wiosennych, związanych z roztopami, na letnie związane z intensywnymi opadami. Twój dom może zostać zalany lub osunąć się wraz z gruntem, który rozmoknięty – stracił swoją stabilność.

Co możesz zrobić?

Każdy z nas, codziennie dokłada swoją mała lub większą cegiełkę do postępujących zmian klimatycznych. Jeśli mówimy, że z powodu emisji gazów cieplarnianych w atmosferze gromadzi się coraz więcej energii, to jednym ze sposobów, które możesz wykorzystać, by zatrzymać ten trend jest właśnie oszczędzanie energii. Dzięki temu mniej paliw jest spalanych, co zmniejsza ilość emitowanego CO2. Jak możesz zmniejszyć zużycie energii? Jeśli nie używasz sprzętów zasilanych prądem koniecznie wyłączaj je z zasilania. Amerykański Urząd Ochrony Środowiska i Ministerstwo Gospodarki Energetycznej szacują, że w przeciętnym gospodarstwie domowym 75% całej energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania domowego sprzętu zużywa się w czasie, gdy urządzenia te są wyłączone!

Zatem, jeśli nie korzystasz z urządzenia zasilanego energią elektryczną, wyłącz świecącą diodę stand by (stan czuwania). Jeżeli urządzenia nie można w ten sposób wyłączyć, to wyciągnij przewód zasilający z gniazdka lub wyłącz listwę zasilającą. Wyznawaj zasadę Bye, bye stand by.