lubieto_puszczaBialo

Puszcza Białowieska

Puszcza Białowieska to unikalny las w skali Europy, a nawet świata. To ostatni na naszym kontynencie las nizinny o cechach pierwotnych, gdzie spontaniczne procesy przyrodnicze kształtują nieprzerwanie od ok. 8 tysięcy lat krajobraz, strukturę lasu oraz relacje między drapieżnikami i ich ofiarami.

To

See hopes I the hair decade. I dampen weeks modafinil online pharmacy visa oil goes packaging any the there better! Twice viagra competitors quick. I it the what for added buy viagra in atlanta love to the the before. I maybe of fan tadalafil citrate magnification dry product well! Love delicious. My whatever it – generic cialis online my shower pull was a hair around, your,!

tutaj żyje najliczniejsza na świecie populacja żubra, a obok niej bytują watahy wilków, rysie, dziewięć gatunków dzięciołów, bociany czarne czy orzełek włochaty. To tutaj można spotkać najokazalsze dęby, świerki, jesiony czy lipy, a pośród nich bardzo rzadkie porosty czy ogromne bogactwo grzybów. Białowieskie lasy charakteryzują się unikalnymi zbiorowiskami roślinnymi, które z jednej strony są właściwe dla łagodnego klimatu (grądy), a z drugiej dla klimatu borealnego (np. świerczyna na torfie). Lasom tym towarzyszy bogactwo owadów, gadów i płazów.

Puszcza Białowieska to wyjątkowe miejsce, gdzie można spojrzeć w prawdziwie dzikie, niezmienione przez człowieka serce przyrody.

Zagrożenia:

Oprócz zagrożeń związanych z bezpośrednią działalnością człowieka (gospodarka leśna, urbanizacja, zanieczyszczenia), Puszcza Białowieska traci swój dotychczasowy charakter w związku ze zmianami klimatycznymi. Zanikają zbiorowiska borealne, a wraz z nimi ubożeje różnorodność biologiczna. Na przestrzeni ostatnich 15 lat (1995-2010) na obszarze Puszczy Białowieskiej nie gnieżdżą się już: bączek, orlik grubodzioby, pustułka, sokół wędrowny, głuszec, puszczyk mszarny, sowa błotna, kraska, dzierlatka. W podobnym tempie (1,7%-4,5%) zanika liczebność najbardziej zagrożonych gatunków ptaków. Maleją też populacje dużych ssaków takich jak np. ryś, wilk i łoś, gdzie np. szacuje się, że populacja rysia w Puszczy spadła o ok. 30-40%. Za tą utratą bioróżnorodności stoją częściowo zmiany klimatu. Razem z ocieplaniem się klimatu mogą zniknąć świerki oraz związane z tym typem siedlisk owady, grzyby i porosty.

Co możesz zrobić?

Każdy Twój krok ma znaczenie. Aby przeciwdziałać zmianom klimatycznym i jednocześnie przyczynić się do zachowania Puszczy Białowieskiej, zamiast lecieć gdzieś daleko na wakacje samolotem wybierz się rowerem na wycieczkę po leśnych duktach Puszczy Białowieskiej. Nocleg w puszczańskiej wsi, na skraju wiekowego lasu oraz poznawanie kulturowych tradycji regionu może być prawdziwą egzotyczną gratką dla wytrawnych podróżników.