MODELE I KONCEPCJE ROZWOJU WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA

9–10 listopada 2013 r. Aby zrozumieć przyczyny zmian klimatu nie wystarczy jedynie poznać ich fizyczny, naukowy mechanizm. Konieczne jest uświadomienie sobie zawiłej sieci zależności między gospodarką, energią i eksploatacją zasobów planety a bezprecedensowym kryzysem ekologicznym, którego najpoważniejszym aspektem są zmiany klimatu. Podczas drugiego zjazdu uczestnicy poznali przyczyny kryzysu i możliwe drogi prowadzące do jego rozwiązania.