TRENING MOTYWACYJNY

23–27 października 2013 r. Trening motywacyjny odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie kształcenia przyszłych trenerów. Pomaga budować głęboką i silną motywację do działań na rzecz klimatu. Zajęcia w terenie przypominają uczestnikom i uczestniczkom, że zmiany klimatu wpływają na ekosystem, którego nierozerwalną częścią jest człowiek.