krok41www

Zrób 41 Krok!

Krok 41: Wspieraj odnawialne źródła energii i energooszczędne rozwiązania dla Twojego domu

Żyjemy w czasach, w których olbrzymie potrzeby energetyczne ludzkości zaspokajane są przez korporacyjne giganty. Wykorzystujemy do granic możliwości paliwa kopalne – gaz, ropę naftową i węgiel. W Polsce złoża gazu łupkowego wystarczą w najlepszym przypadku na kilka lat, a zasoby węgla na zaledwie 20-30 lat – a już teraz więcej węgla importujemy. Wartość energetyczna netto ropy naftowej – czyli energia, którą jesteśmy w stanie pozyskać po odjęciu nakładów energetycznych na jej wydobycie – maleje, co jest związane z wyczerpywaniem się jej złóż. Dodatkowo duża część energii dostarczanej do naszych domów jest marnowana „po drodze”. Obecny model energetyki jest zabójczy dla planety i klimatu i – tak naprawdę – dla ekonomii. Rozwiązaniem tej sytuacji jest energetyka prosumencka – bazująca na licznych, rozproszonych źródłach energii odnawialnej, zapewniającej niezależny swobodny dostęp do energii dla każdego domu.

Zmiany te już zachodzą. W Hiszpanii i w Niemczech silnie rozwijają się spółdzielnie i kooperatywy energetyczne. W Niemczech połowę producentów energii odnawialnej stanowią mieszkańcy drobnych systemów osiedlowych. W 2006 roku powstało tam 8 kooperatyw energetycznych, a w 2011 r. było ich już 167. Przewiduje się, że ta liczba będzie rosnąć. Rozwój małych, lokalnych źródeł energii odnawialnej to najlepszy sposób na dostarczenie mieszkańcom osiedli, kamienic i domów taniej energii i zapewnienie energetycznej niezależności. Jest to szczególnie ważne, gdyż w Polsce 40 % wykorzystanej energii to energia zużywana przez mieszkania i domy – z tego 60% służy do ich ogrzania. Dlatego warto zadbać o energetyczną efektywność swego mieszkania.

Wspieraj energetykę odnawialną. Zadbaj o energooszczędne rozwiązania dla Twojego domu. Jeśli planujesz budowę domu, najlepiej wybuduj dom pasywny. Zainwestuj w kolektory słoneczne, pompy ciepła czy panele fotowoltaiczne. Jeśli jednak mieszkasz w bloku lub kamienicy też masz wpływ na energooszczędne rozwiązania. Domagaj się od spółdzielni lub właściciela właściwego docieplenia elewacji budynku oraz właściwej izolacji drzwi wejściowych do klatki schodowej. Zaproponuj wprowadzenie systemów oszczędności światła na klatce schodowej – np. zainstalowanie czujnika ruchu. Dbaj o część wspólną budynku – korytarz, klatkę schodową, piwnice – pilnuj, by nie świeciło się niepotrzebnie światło i by zimą nie pozostawiać niepotrzebnie otwartych drzwi i okien.

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że w bieżącym roku Komisja Europejska doceniła program NFOŚiGW będący wsparciem dla innowacyjnego systemu finansowania inwestycji w rozproszone, odnawialne źródła energii, nominując Fundusz do prestiżowej nagrody „Sustainable Energy Europe Awards”. Komisja Europejska wskazała na sukces programu NFOŚiGW dopłat do zakupu i instalacji kolektorów słonecznych, którego efekty przekroczyły najśmielsze oczekiwania. W ramach programu NFOŚiGW, w całej Polsce zainstalowano ponad 67 tys. kolektorów, z czego ok. 60 proc. zastąpiło stare źródła ciepła, opalane węglem.