Loga_info_press

Energa, JPMorgan Chase oraz BNP Paribas zachęcają inwestorów do wsparcia budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce

Organizacje pozarządowe z Polski i Stanów Zjednoczonych przestrzegają potencjalnych inwestorów przed zakupem euroobligacji, które ma zamiar wyemitować Energa, wskazując że pozyskane z nich środki posłużyły by do sfinansowania nowej elektrowni węglowej.

ENERGA Finance AB – spółka córka państwowej Energi zamierza wyemitować euroobligacje o wartości minimum 250 milionów złotych. – 22 lutego Energa rozpoczęła prezentacje, w celu przekonania inwestorów, że korporacyjne obligacje przeznaczone na cele ogólne nie są powiązane ze spalającą węgiel kamienny elektrownią o mocy 1000 MW, którą Energa planuje wybudować w Polsce wraz z drugą państwową spółką Eneą. Dwa banki, JP Morgan Chase – który umożliwił polskiemu Ministerstwu Finansów emisję pierwszych na świecie państwowych „zielonych” obligacji  w grudniu ubiegłego roku[1] – i BNP Paribas, zostały zakontraktowane do wsparcia procesu emisji euroobligacji .

Rainforest Action Network i Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” uważają takie porozumienia za sprawdzian na to, jak poważnie międzynarodowe instytucje finansowe traktują własne polityki i paryskie porozumienie klimatyczne. Mniej niż rok temu JPMorgan Chase zobowiązał się „nie zapewniać finansowania projektowego lub innego typu finansowanie konkretnych aktywów, w przypadku których zyski będą użyte do tworzenia nowej zasilanej węglem elektrowni w kraju OECD o wysokim dochodzie”[2] – na przykład w Polsce.[3] Mimo to bank zgodził się wspierać proces emisji  euroobligacji dla w pełni należącej do Energi SA spółki zależnej, w przypadku której 68% wytwarzanej energii elektrycznej pochodzi z węgla i która poszukuje sposobów na sfinansowanie swoich niedawno odnowionych planów budowy zasilanej węglem elektrowni „Ostrołęka C” o mocy 1000 MW, co kosztowało będzie 6 miliardów złotych[4]

ENERGA planuje zebranie kapitału poprzez emisję euroobligacji za pośrednictwem należącego do niej w całości, zarejestrowanego w Szwecji podmiotu zależnego, którego jedynym celem jest zabezpieczenie finansów korporacyjnych spółki-matki bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Celem obligacji jest zebranie pieniędzy na „ogólne cele korporacyjne” przedsiębiorstwa  użyteczności publicznej – JPMrgan Chase nie powinien mieć trudności ze zrozumieniem, o co dokładnie chodzi, zważywszy że ta jedna planowana elektrownia podwoiłaby generowaną z węgla moc Energi.

Polska jest ostatnim krajem w UE, w którym wciąż planowane są nowe opalane węglem elektrownie. To również państwo, w którym rząd sprawuje największą kontrolę nad systemem energetycznym. Energa prowadzi też rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na temat finansowania emisji obligacji hybrydowych wartych 250 milionów  euro, które także umożliwiłyby spółce dalsze prace nad projektem „Ostrołęka C”.[5] Energa po raz pierwszy wyemitowała euroobligacje w marcu 2013 roku, kiedy to banki BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch oraz HSBC umożliwiły jej uzyskanie 500milionów euro.

W 2012 roku Energa zrezygnowała z planów budowy Elektrowni Ostrołęka, ale w listopadzie 2015 r. pomysł znów wypłynął. Według prowadzącej konsulting energetyczny spółki Ecofys każda nowa zasilana węglem elektrownia stanowi pogwałcenie scenariusza zakładającego wzrost średniej temperatury globalnej o nie więcej niż 2°C,[6] a mimo to obecnie przygotowuje się budowę ponad 2000 takich obiektów na całym świecie.[7] Gdyby wszystkie zostały skonstruowane, to – według Climate Action Taker – poziom emisji pochodzących z zasilanej węglem produkcji energii w 2030 r. byłby o 400% wyższy niż ten, który uznano za spójny ze scenariuszem utrzymania wzrostu średniej temperatury Ziemi poniżej 2°C.[8]

Kuba Gogolewski, Kampanier Finansowy w Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”, powiedział:

„Wspierając emisję euroobligacji Energi w czasie, kiedy spółka buduje zasilaną węglem elektrownię, która ponad dwukrotnie zwiększyłaby jej moc węglową, i pomagając utrzymać na powierzchni tonący krajowy sektor wydobywczy, JPMorgan i BNP Paribas jasno komunikują, że zysk stawiają na pierwszym miejscu, a zobowiązania dotyczące klimatu nie mają dla nich głębszego znaczenia. Polskie społeczeństwo i pragnie zdrowszej i czystszej przyszłości. Inwestorzy kupujący euroobligacje ENERGA Finance muszą wiedzieć, że ponoszą tym samym część odpowiedzialności za opóźnienie dywersyfikacji polskiego systemu energetycznego  oraz za utrudnianie obywatelom Polski oddychania czystym powietrzem. Wzywamy wszystkich inwestorów, by trzymali się z dala od emisji euroobligacji ENERGA Finance, a JPMorgan i BNP Paribas, by przecięły łączące je z Energą powiązania do czasu, aż spółka nie zrezygnuje z realizacji swoich związanych z węglem planów.”

Jason Opeña Disterhoft, Starszy Kampanier ds. Klimatu i Energii, Rainforest Action Network, dodał:

„Emisja euroobligacji ENERGI stanowi test, który wykaże, jak poważnie JPMorgan Chase podchodzi do zmiany klimatu. Zbliża się rocznica nowej polityki węglowej banku, a ten chce wykorzystać istniejącą w niej lukę, by sfinansować nową zasilaną węglem elektrownię w kraju OECD, który już i tak uzależniony jest od węgla. JPMorgan Chase musi więc dokonać wyboru: czy bardziej zależy mu na węglu, czy na klimacie?”

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontrakt:

Kuba Gogolewski

Koordynator Projektów i Kampanier Finansowy

Fundacja „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”

e-mail: k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl

tel.: +48 661 862 611

Jason Disterhoft

Starszy Kampanier ds. Klimatu i Energii

Rainforest Action Network

e-mail: jason@ran.org

tel.: (415) 398-4404

[1] https://www.desmog.uk/2016/12/20/has-hsbc-accidentally-backed-600-million-green-scheme-boost-poland-coal

[2] https://www.jpmorganchase.com/corporate/Corporate-Responsibility/document/jpmc-environmental-and-social-policy-framework.pdf strona 9

[3] http://data.worldbank.org/income-level/high-income

[4] http://www.banktrack.org/project/ostroleka_c_coal_and_biomass_power_plant

[5] http://bankwatch.org/publications/regarding-energa-hybrid-bond-project

[6] http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-2016-incompatibility-of-hele-coal-w-2c-scenarios.pdf

[7] http://endcoal.org/wp-content/uploads/2016/08/CountryUnit-4.pdf w tym 1531 elektrowni będących na etapie planowania i ponad 700 na etapie budowy (stan na lipiec 2016 r.)

[8] http://climateactiontracker.org/news/248/The-Coal-Gap.html