Wszystkie wpisy, których autorem jest Mariusz

klimatyczna-2016-3-zjazd-960x534

Strażnicy Klimatu – aktywnie i twórczo!

W dniach 13-15 maja 2016 r. kilkunastoosobowa grupa uczestników cyklu szkoleniowego Strażnicy Klimatu ponownie spotkała się w ośrodku edukacyjnym w Benowie (woj. pomorskie), aby doskonalić swoje kompetencje obrończyń i obrońców Ziemi, szczególnie w kontekście postępujących zmian klimatycznych.

Fotografie ze zjazdów

Piątek (13.05) upłynął pod znakiem intensywnej burzy mózgów. Poranne godziny uczestnicy szkolenia spędzili na kreatywnym planowaniu scenariusza, zaś popołudnie na samodzielnej realizacji filmu pomyślanego jako element kampanii społecznej Stop Elektrowni Północ. W grupie wytworzyła się niesamowita energia, której efektem stał się kilkuminutowy spot, przekonujący odbiorców o tym, że OZE jest lepsze od planowanej na Pomorzu elektrowni węglowej. Wśród Strażniczek i Strażników Klimatu objawiły się zarówno talenty techniczne (obsługa kamery, złożenie filmu), jak i aktorskie.

W piątkowy wieczór, po premierze spotu, uczestnicy szkolenia planowali dalsze możliwe działania na rzecz powstrzymania budowy Elektrowni Północ.

W sobotę (14.05) Małgorzata Małochleb przedstawiła obecnym kampanię na rzecz promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej „Więcej niż Energia!”. Nazwa kampanii jest jednocześnie nazwą koalicji i ruchu społecznego, który łączy zarówno organizacje pozarządowe, jak i samorządy, jednostki badawcze, szkoły i wiele innych podmiotów. Również o odnawialnych źródłach energii, ale też o założeniach demokracji energetycznej, polityce klimatycznej miasta Słupska i problemach związanych z jej wdrażaniem, opowiadali Beata Maciejewska, zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Słupsku, i Dariusz Szwed z Fundacji Zielony Instytut. Oficjalną część dnia zakończył swoim wystąpieniem Łukasz Adamkiewicz z organizacji Health and Environment Alliance (HEAL), który zaprezentował i omówił badania dotyczące wpływu spalania węgla na zdrowie publiczne oraz koszty ekonomiczne leczenia osób cierpiących z powodu emisji zanieczyszczeń powstających w wyniku spalania węgla.

W niedzielę (15.05) Małgorzata Małochleb ponownie podzieliła się z uczestnikami szkolenia swoją wiedzą i doświadczeniem, tym razem referując temat ruchów antysmogowych. Głównie jako działaczka Krakowskiego Alarmu Smogowego, ale także jako uczestniczka wspólnej, ogólnopolskiej kampanii realizowanej przez koalicję wielu lokalnych, oddolnych ruchów obywatelskich zaniepokojonych jakością powietrza.

Trzeci zjazd Strażników Klimatu zamknęła prezentacja Urszuli Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego na temat polityk niskoemisyjnych. Urszula mówiła głównie o raporcie „Polska niskoemisyjna” opracowanym przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, jednak w swoim wystąpieniu dzieliła się także wieloma innymi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi szeroko pojętego problemu zmian klimatycznych. Między innymi odniosła się do ustaleń świeża zakończonego Szczytu Klimatycznego w Paryżu.

klimatyczna-2016-2-zjazd-960x534

Strażnicy Klimatu – medialnie i klimatycznie!

W dniach 22-24 kwietnia 2016 r. po raz drugi w miejscowości Benowo na Pomorzu spotkali się uczestnicy cyklu szkoleniowego Strażnicy Klimatu.

Fotografie ze zjazdów

Piątek (22.04) upłynął pod znakiem doskonalenia warsztatu dziennikarskiego. Grzegorz Bożek, redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie, opowiedział zebranym o swoich medialnych doświadczeniach w kontekście działalności pozarządowej. Mówił o znaczeniu profesjonalizmu w konstruowaniu właściwego przekazu, oraz o potrzebie dbałości o należytą formę tworzonych i publikowanych komunikatów. W ramach ćwiczeń, uczestnicy szkolenia wcielili się w rolę rzeczników prasowych prawdziwych, bądź wyimaginowanych organizacji społecznych. Krótkie wywiady przed kamerą, tzw. „setki”, były próbą werbalnych umiejętności, skupienia i refleksu. Pośród salw śmiechu, ale i z udziałem konstruktywnej krytyki prowadzącego, grupa obejrzała poszczególne nagrane wywiady i analizowała je pod względem dziennikarskiej poprawności.

Finałem pracowitego dnia z rzemiosłem dziennikarskim była inscenizacja debaty na temat planowanej budowy kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Poszczególni uczestnicy szkolenia otrzymali do odegrania różne role społeczne; musieli wcielić się w postać wójta, inwestora, mieszkańca, obrońcy przyrody, dziennikarza, księdza, etc. Przeciwnicy inwestycji musieli uzasadnić swój sprzeciw, inwestor zaś przekonywać do budowy kopalni. Publiczność mogła dzielić się swoimi wątpliwościami i zadawać pytania obu stronom konfliktu. Emocje, pomimo, iż debata była „na niby”, osiągnęły bardzo wysoki poziom. Uczestnicy szkolenia bardzo silnie utożsamiali się z odgrywanymi postaciami. Celem inscenizacji było przygotowanie Strażników Klimatu do podobnych debat mających miejsce w rzeczywistości.

Sobota (23.04) była kolejnym pracowitym dniem, który bez przesady można określić jako Dzień z Marcinem Popkiewiczem. Autor dwóch „klimatycznych” bestsellerów – „Ziemi na rozdrożu” oraz „Rewolucji energetycznej” omówił antropogeniczne przyczyny i mechanizmy zmian klimatycznych oraz wskazał możliwe według niego sposoby na wyjście z bezprecedensowego zagrożenia, z jakim boryka się obecnie ludzkość. Charyzmatyczny mówca, jakim okazał się Marcin Popkiewicz, rozmawiał z uczestnikami cyklu szkoleniowego do godziny 23:00, pomimo, że program przewidywał zajęcia „klimatyczne” jedynie do godziny 18:00. Zarówno słuchacze, jak i prelegent wciąż inicjowali nowe wątki, stąd też nocna godzina zakończenia spotkania.

W niedzielę (24.04) Strażniczki i Strażnicy Klimatu spotkali się z Kubą Gogolewskim, działaczem Fundacji „Rozwój Tak – Odkrywki Nie”, który przyjechał do Benowa, aby opowiedzieć o niebezpieczeństwach – w tym dla klimatu Ziemi – związanych z eksploatacją zasobów węgla brunatnego. Kuba opowiadał o organizowaniu się społeczności zagrożonych wysiedleniem w związku z planowanymi nowymi odkrywkami. Mówił też o dobrych rezultatach współpracy polsko – niemieckiej w zakresie przeciwdziałania wydobywaniu i eksploatacji węgla brunatnego.

Również w niedzielę, z głowami pełnymi nowej wiedzy, zainspirowani omówionymi przykładami prowadzonych kampanii społecznych na rzecz ratowania klimatu, Strażniczki i Strażnicy Klimatu rozpoczęli planowanie własnych działań, których celem ma być wsparcie podejmowanych na świecie wysiłków dla ratowania naszego jedynego domu – Ziemi.