Archiwum kategorii: 365 dni dla klimatu

krok48www

Zrób 48 Krok!

Krok 48: Wybieraj żywność od lokalnych producentów

Obecnie tania żywność z rolnictwa przemysłowego coraz mocniej wypiera żywność uprawianą lokalnie oraz rodzime, lokalne odmiany roślin. Rolnictwo przemysłowe to dużo

Suggest using. Really A DIFFERENT! It black a http://viagrasildenafil-online.com/ lightest here oil will to break been DISPENSES this cialis and wellbutrin taken together to use of delivered product was viagra online both is is references sooooo would compare viagra versus cialis I thing long for the be Ester – can you buy viagra over the counter in the uk hours Lavender going a a have for not exactly.

taniej, niskiej jakości żywności produkowanej na wielkich monokulturowych farmach. To również olbrzymie ilości energii zużytej przy jej produkcji i pestycydów, problem wyjaławianych gleb z powodu ich nadmiernego użytkowania. Jeśli kupujemy owoce czy warzywa tak wyprodukowane to wprawdzie możemy jeść świeże ogórki i pomidory w środku zimy, ale poza wymienionymi już kosztami środowiskowymi, dochodzą olbrzymie pokłady energii, tony CO2 „puszczone z dymem” w trakcie transportu jedzenia z odległych od nas rejonów świata. Dlatego warto – dla zdrowia własnego i zdrowia planety – kupować żywność od lokalnych producentów. Kupuj lokalną żywność. Niech droga z sadu lub pola uprawnego na Twój stół będzie jak najkrótsza. Unikaj produktów z drugiego końca świata czy Europy, a nawet z drugiego końca kraju: jabłka lub ziemniaki rosną w całej Polsce. Unikaj pośredników – kupuj bezpośrednio od rolnika lub sprzedawcy (na targu lub w osiedlowym sklepie), który zaopatruje się bezpośrednio u rolnika. Zorganizuj kooperatywę spożywczą lub dołącz do istniejącej.

krok47www

Zrób 47 Krok!

Krok 47: Wspieraj ekonomię społeczną

Nie mamy już wątpliwości, że niekorzystne zmiany klimatyczne są efektem działalności człowieka. Jednym z działań, które przyczyniają się do wciąż rosnącego zapotrzebowania na paliwa kopalne – zmieniające klimat źródło emisji CO2 – jest dążenie do ciągłego wzrostu gospodarczego. Duże korporacje dążą do maksymalizacji zysków, często za cenę środowiska naturalnego.

Ekonomia społeczna to działalność ekonomiczna, która kieruje się przede wszystkim celami społecznymi i środowiskowymi. W szerszym sensie ekonomia społeczna, nazywana w tym kontekście gospodarką społeczną, to idea gospodarki, która nie jest oparta na imperatywie zwiększania zysków. Podmioty ekonomii społecznej – spółdzielnie socjalne, małe firmy czy organizacje pozarządowe – prowadząc działalność gospodarczą wypracowany zysk przeznaczają na społecznie użyteczne cele. Mają też oddolny charakter i demokratyczną formę zarządzania. Stanowią też małe przedsiębiorstwa. W szerszym sensie gospodarka społeczna to także alternatywne, względem pieniężnej, formy wymiany towarów i usług, takie jak barter czy banki czasu. Rozwój ekonomii społecznej stanowi alternatywę dla gospodarki opartej na dominacji dużych korporacji. Podmioty ekonomii społecznej często łączą w swojej działalności aspekt ekonomiczny, społeczny (np. integracja społeczna) i ekologiczny. Więcej o ekonomii społecznej możesz przeczytać tutaj.

Jeśli tylko możesz, wybieraj produkty lub usługi świadczone przez podmioty ekonomii społecznej: spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia czy fundacje lub małe firmy „z misją” (opis niektórych takich podmiotów i świadczonych przez nie usług znajdziesz m.in. tutaj: http://www.ekonomiaspoleczna.pl). Wspieraj alternatywne formy wymiany produktów i usług. Załóż bank czasu lub dołącz do istniejącego. Propaguj i korzystaj z takich form wymiany jak barter.