Archiwum kategorii: Aktualności

P1090534s

Strażnicy Klimatu w mediach

Możesz być ekspertem, możesz zaplanować fantastyczną kampanię ale bez ich pomocy masz małe szanse na sukces a czasem wręcz mogą okazać się mało przychylne. O co chodzi? Oczywiście o media. I to nie tylko te nowe, społecznościowe, ale te klasyczne i „analogowe”: radio, telewizję i prasę. Ostatnie spotkanie Strażników i Strażniczek Klimatu odbyło się w dniach 19-21.05.2017 r. a poświęciliśmy je na trening pracy i współpracy z „czwartą władzą”.

Pierwszy blok szkoleniowy poprowadził Grzegorz Bożek – redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie i wieloletni rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Podzielił się z uczestni(cz)kami szkolenia doświadczeniami ze współpracy z lokalnymi mediami i przedstawił podstawy prawa prasowego. Zajęcia przybrały formę rozmowy o zasadach współpracy z mediami takimi, jak radio, prasa i telewizja oraz o odpowiedzialności i etyce zawodowej.

Gwoździem programu był warsztat pracy z kamerą. Najpierw wspólnie zastanawialiśmy się, jak się przygotować do takiego wystąpienia: czy warto przygotować sobie tekst i się go wyuczyć, jakie ubrania najlepiej prezentują się przed kamerą, na co zwrócić uwagę dobierając np. biżuterię czy makijaż i jak ważna jest nasza postawa i sylwetka – nie tylko ze względu na to, jak się prezentujemy, ale dla naszej własnej wygody. Każda osoba miała okazję nagrać „setkę”, czyli krótką wypowiedź do kamery na wybrany przez siebie temat, odpowiadając na pytania dziennikarza, w którego wcielił się prowadzący zajęcia.

Jest coś, co łączy najskuteczniejszych liderów i liderki – to mistrzowie i mistrzynie opowieści potrafiący sprawić, że słuchacze chcą stać się częścią ich historii. Storytelling, czyli sztuka opowiadania, to potężne narzędzie kampanijne, które pomaga angażować ludzi we wspólną walkę o lepsze jutro oraz służy wzmacnianiu motywacji tych, którzy już działają. O tym jak zarazić słuchaczy swoim entuzjazmem i sprawić, że nasza kapania staje się fascynującą historią opowiadała Diana Maciąga – kampanierka na rzecz przyrody i klimatu z Pracowni. Pod jej okiem uczestnicy zjazdu od razu zastosowali tę wiedzę w praktyce ćwicząc pisanie maili motywujących do udziału w takich działaniach jak akcje, happeningi czy podpisywanie petycji.

Dobra rada dla wszystkich aktywistów: wykonaj pracę mediów za nie. A w każdym razie tak dużą jej część, jak tylko możesz – przygotuj materiał graficzny (np. zdjęcia), napisz informację prasową o kampanii czy wydarzeniu i wyślij ją do dziennikarzy. Dzięki temu znacznie zwiększysz szanse na to, że do mediów trafi taki przekaz, jaki sobie życzysz. Tylko jak sprawić, że media zainteresują się Twoją historią? Na to pytanie odpowiedział Ido Liven – niezależny dziennikarz związany obecnie z CEE Bankwatch Network. Podczas zajęć uczestnicy ćwiczyli między innymi pisanie informacji prasowych i tzw. „media pitch” czyli krótkich tekstów mających zainteresować media naszą sprawą oraz poznali kilka przydatnych sztuczek i narzędzi pozwalających odnaleźć właściwych dziennikarzy.

Na koniec jeszcze raz wróciliśmy do tematu finansowania inwestycji. Izabela Zygmunt z Polskiej Zielonej Sieci/CEE Bankwatch Network poruszyła temat unijnego finansowania inwestycji wpływających na klimat oraz roli takich instytucji jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Cztery miesiące minęły błyskawicznie wypełnione ciężką pracą i wspólnymi działaniami. Strażnicy i Strażniczki Klimatu są gotowi by prowadzić własne kampanie na rzecz klimatu, środowiska i ludzi. Przed nimi trudne zadanie: polska przyroda jest coraz bezwzględniej niszczona, odżywają stare plany budowy elektrowni węglowych a ochrona klimatu jest postrzegana przez władzę nie jako jej obowiązek a opresję narzuconą „z Brukseli”. Jednak właśnie dlatego Strażnicy Klimatu są dziś potrzebni bardziej niż kiedykolwiek. Zakończyliśmy szkolenie wspólnym rytuałem znanym jako „Klimatyczna wstążka”. Każdy z nas napisał na kawałku materiału, co jest dla niej lub dla niego tym jednym, najważniejszym powodem, dla którego chce chronić klimat. Każdy wymienił swoją wstążkę na wstążkę napisaną przez innego uczestnika szkolenia. Klimatyczne wstążki będą nam przypominać dlaczego walczymy i że nie jesteśmy w tym sami.

Strażnicy i Strażniczki, gratulujemy Wam ukończenia szkolenia, życzymy siły i powodzenia i zostajemy w kontakcie! Jesteśmy z Wami!

DCF 1.0

Apel do Banku ING podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy: skończcie z finansowaniem węgla

Przedstawiciele polskich organizacji pozarządowych wzięli udział w Walnym Zebraniu Akcjonariuszy Banku ING, które odbyło się 8 maja 2017 roku, by wezwać bank do uszczelnienia jego polityki klimatycznej i zaprzestania finansowania spółek, które planują nowe projekty oparte na węglu. 

W 2015 roku holenderski bank ING ogłosił, że kończy z finansowaniem nowych kopalni i elektrowni węglowych oraz nowych klientów, których przychody w ponad 50% pochodzą ze sprzedaży węgla i/lub energii wyprodukowanej w efekcie jego spalania. Polityka ta ma jednak poważną lukę: zakłada kontynuację współpracy ze starymi klientami oraz umożliwia wspieranie węglowych spółek w sposób pośredni – poprzez udzielanie im kredytów i gwarantowanie obligacji.

ING finansuje spółki węglowe między innymi w Polsce oraz Turcji. W Indonezji bank nie zrezygnował jeszcze z finansowania projektowego. ING Bank Śląski udziela finansowania m.in. polskim spółkom PGE i ENEA. ENEA planuje wspólnie z ENERGĄ budowę elektrowni węglowej Ostrołęka C o mocy 1000 MW. Działania PGE budzą szczególny niepokój: spółka buduje ponad 2000 MWe nowych mocy węglowych oraz dąży do budowy 2 nowych kopalni odkrywkowych, co skutkowałoby spaleniem około 2 miliardów ton węgla brunatnego, uznawanego za jedno z najbrudniejszych i najbardziej emisyjnych paliw.

W kwietniu tego roku organizacje pozarządowe zwróciły się do ING Banku Śląskiego, by określić zakres stosowania polityki klimatycznej i środowiskowej Grupy ING przy ocenie transakcji finansowych przez ING Bank Śląski. W odpowiedzi Prezes ING BŚ stwierdził, że Bank nie finansuje projektów związanych z wydobyciem i spalaniem węgla w celu produkcji energii elektrycznej. Podkreślił też, że wycofywanie się z wcześniej przyjętych zobowiązań nie jest zgodne z etyką ING.

– Przykład z Polski jasno pokazuje, że polityka klimatyczna ING jest dalece niewystarczająca, gdyż dotyczy tylko nowych klientów i zakłada kontynuację współpracy z firmami węglowymi. W ten sposób ING utrzymuje status quo: umożliwia rozwijanie projektów, które są niebezpieczne dla zdrowia ludzi, blokują rozwój czystej energetyki i są całkowicie sprzeczne z celem Porozumienia Paryskiego, jakim jest zatrzymanie wzrostu średniej globalnej temperatury dużo poniżej 2°C – komentuje Diana Maciąga, koordynatorka ds. klimatu ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.  

– Rok 2017 jest momentem, w którym nie ma już możliwości funkcjonowanie banków na zasadzie biznes jak zwykle.  ING złamie jedno ze zobowiązań i musi wybrać które. Albo skończy finansowanie   spółek węglowych poprzez wygaszenie wcześniejszych zobowiązań wobec spółek zagrażających naszej wspólnej przyszłości zgodnie z Przysięgą Paryską, którą bank podpisał w 2015 roku albo uzna, że honorowanie dawnych zobowiązań jest ważniejsze niż losy ludzi już dziś dotkniętych skutkami zmian klimatu i przyszłych pokoleń – podkreśla Kuba Gogolewski, kampanier finansowy z Fundacji „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

Podczas WZA ING w Amsterdamie przedstawiciele organizacji wzywają ING do uszczelnienia polityki klimatycznej banku poprzez: zakończenie współpracy z dotychczasowymi klientami, których przychody w ponad 50% pochodzą ze sprzedaży węgla lub wytworzonej w efekcie jego spalania energii, określenie terminu obniżenia tego progu z 50% do 30% w przypadku nowych klientów, a także rezygnację z udzielania wsparcia finansowego i usług wszystkim spółkom, które planują budowę nowych lub rozbudowę istniejących mocy opartych na węglu kamiennym lub brunatnym.

– Zanieczyszczenia i gazy cieplarniane emitowane przez starych i nowych klientów ING są tak samo szkodliwe. W dobie postępujących zmian klimatu i problemów środowiskowych takich, jak zanieczyszczenie powietrza, banki będą musiały wielokrotnie złamać zasadę honorowania dotychczasowych zobowiązań, jeżeli te zobowiązania zagrażają realizacji globalnych umów międzynarodowych służących ochronie środowiska i naszej wspólnej przyszłości –  podsumowuje Kuba Gogolewski.

 

Kontakt:

Diana Maciąga, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, diana@pracownia.org.pl

Kuba Gogolewski, Fundacja „RT-ON”, k.gogolewski@fundacja.rt-on.pl, tel. 0048 661 862 611