Edukacja obywatelska

strażnicy_v2

Zmiany klimatyczne wymagają kompleksowych działań podejmowanych w wielu różnych obszarach przez różne osoby. Szczególnie ważne pod tym względem są lokalne inicjatywy, które angażują mieszkańców danego regionu w aktywność mającą na celu przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu. Aby było to możliwe, niezbędne jest przygotowanie do prowadzenia działań w obszarze monitoringu, aspektów prawno-administracyjnych oraz kampanii społecznych. Ma to służyć rozwiązywaniu konkretnych problemów w swoich miejscowościach, poprzez nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami i organami powiązanymi z problematyką klimatyczną, samorządami, mediami, przedstawicielami lokalnych społeczności. Edukacja obywatelska wspierająca oddolne inicjatywy jest jednym z podstawowych form przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Szkolenie obywatelskie Strażnicy Klimatu to najnowsza propozycja edukacyjna organizowana przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Naszą wiedzę z zakresu ochrony klimatu połączyliśmy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas prowadzenia szkoleń Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych, realizowanym od 1996 roku.

Szkolenie składa się z cyklu warsztatów motywacyjnych Zgromadzenie Wszystkich Istot oraz zasadniczej części złożonej z pięciu spotkań: trzech zjazdów szkoleniowych, szkolenia medialnego i obozu terenowego.

Dlaczego warto zostać Strażnikiem Klimatu?

Strażnik Klimatu posiada umiejętności, które pozwalają aktywnie kształtować kierunek zmian otaczającego świata. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i szereg praktycznych umiejętności, niezbędnych do prowadzenia własnych kampanii:

  • dogłębną znajomość problemu zmian klimatycznych: ich przyczyn, konsekwencji dla środowiska i człowieka, sposobów zapobiegania efektom kryzysu klimatycznego, dobrych praktyk dla ochrony klimatu, roli ruchów obywatelskich i działań oddolnych w ochronie klimatu;
  • umiejętność planowania i prowadzenia działań dla ochrony klimatu, w tym kampanii społecznych i interwencji;
  • znajomość zasad i umiejętność współpracy z instytucjami i organami mającymi wpływ na przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatycznych, z samorządami i przedstawicielami lokalnych społeczności;
  • znajomość narzędzi monitoringu i kontroli decyzji, mających wpływ na klimat;
  • umiejętności niezbędne do podjęcia współpracy z mediami oraz wykorzystania potencjału nowych mediów;
  • wzmocnienie motywacji i zdefiniowanie celów aktywności na rzecz ochrony klimatu;
  • dostęp do praktycznych narzędzi wspierających lokalne działania (materiały szkoleniowe).

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych: studentów kierunków przyrodniczych, aktywistów ekologicznych, społeczników, przyrodników, a przede wszystkim do reprezentantów lokalnych społeczności gotowych podjąć się pełnienia funkcji lidera lokalnych grup działania.

Forma zaliczenia szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia będzie obecność na wszystkich zajęciach szkoleniowych. W czasie pomiędzy zjazdami uczestnicy będą również wykonywać zadania, które pozwolą im w praktyce przećwiczyć umiejętności zdobyte podczas zajęć.

Szkolenie jest nieodpłatne. Uczestnicy pokrywają koszty transportu do ośrodka Stowarzyszenia. Zapewniamy zakwaterowanie w ośrodku oraz wyżywienie, jak również transport podczas obozu terenowego.

Więcej informacji o naborze na szkolenie w dziale rekrutacja.