Realizatorzy

Ryszard Kulik, doktor psychologii, trener psychologicznego treningu grupowego, autor książek dotyczących relacji człowiek – środowisko, m.in. „Odkrywanie natury”, „Stąpając mocno po Ziemi”, aktywista ekologiczny, współinicjator i współorganizator Festiwalu Kultury Ekologicznej „Zielono mi” oraz Klubu Myśli Ekologicznej; przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Piotr Skubała, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Śląskiego, ekolog, akarolog (zajmuje się ekologią i systematyką roztoczy Oribatida), etyk środowiskowy, działacz ekologiczny, autor 62 oryginalnych prac naukowych z akarologii (ekologia i systematyka roztoczy) oraz 65 prac naukowych i popularnonaukowych z dziedziny ekologii, filozofii środowiskowej, edukacji ekologicznej, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego oraz dot. problemów społecznych; wiedzę biologiczną łączy z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi, stoi na gruncie holistycznej koncepcji Przyrody, reprezentuje stanowisko biocentryczne, stały współpracownik miesięcznika Dzikie Życie.

Marcin Popkiewicz, doktor fizyki, prezes zarządu DS Software, koordynator Zespołu ds. Zmian Klimatu w Fundacji Nasza Ziemia, twórca i autor materiałów portalu ziemianarozdrozu.pl, autor książki „Świat na rozdrożu”. Zobacz program Inny punkt widzenia.

Anna Gierlińska, historyk filozofii, doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trenerka, edukatorka ekologiczna współpracująca m.in. ze Stowarzyszeniem Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie i Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi, prowadzi zajęcia z etyki i filozofii w liceach oraz autorskie warsztaty filozoficzne, współorganizatorka Klub Myśli Ekologicznej. Absolwentka Akademii Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Śląskim Ogrodzie Botanicznym.