Jan Chudzyński

Opisywany w konspekcie warsztat odnosi się do problematyki zmian klimatycznych jako kwestii angażującej ludzi na całym świecie oraz ukazuje zmiany klimatyczne zarówno z globalnej, jak i indywidualnej perspektywy. Trener w pierwszej części stawia wspólnie z uczestnikami przejmującą diagnozę kondycji planety i współczesnego człowieka wypisując w trakcie burzy mózgów istotne problemy cywilizacyjne. Następnie uczestnicy w mniejszych grupach pracują nad stworzeniem „Raportu o stanie świata” – listy, w której przedstawione uprzednio problemy zostają uszeregowane według ich wagi. Uczestnicy, wspierani odpowiednimi pytaniami trenera, przekonują się szybko, że wszystkie problemy są ze sobą wzajemnie powiązane, a wybór najważniejszego z nich jest niezmiernie trudny. Jednocześnie uświadamiają sobie co oni mogą zrobić, by tym problemom przeciwdziałać.

W części drugiej uczestnicy zapoznają się dogłębniej z problematyką zmian klimatycznych wysłuchując mini-wykładu. Część tę zamyka wspólne obejrzenie poruszającego filmu, który ukazuje sylwetki różnych ludzi na całym świecie angażujących się w działania na rzecz klimatu. Ten element warsztatu jest świetną pointą odwołującą się bezpośrednio do motywacji uczestników do podjęcia konkretnych działań dla klimatu.

Rzetelna wiedza, ukazywanie problematyki zmian klimatycznych w kontekście szerokich związków z innymi problemami współczesnej cywilizacji oraz ukazywanie zmian klimatycznych zarówno w kontekście indywidualnym, jak globalnym stanowią niewątpliwie mocne strony warsztatu.