Grzegorz Starzecki

Mocną stroną planowanego warsztatu jest atrakcyjne i angażujące uwagę uczestników przedstawienie problemu spalania paliw kopalnych oraz powstawania smogu poprzez przeprowadzenie eksperymentu. Autor wykorzystuje w nim duże słoje, w których uczestnicy, podzieleni na podgrupy, dokładnie instruowani przez trenera, obserwują wytworzony snujący się na dnie dym. Trener umiejętnie angażuje uczestników w przebieg eksperymentu jednocześnie fachowo i rzetelnie omawiając obserwowane procesy chemiczne, przekładając zarazem tę wiedzę na wyjaśnienie zjawiska smogu. Część tę kończy wspólne obejrzenie filmu, obrazowo ukazującego skalę zanieczyszczeń atmosferycznych na przykładzie emisji CO2 w jednym tylko mieście. W drugiej części warsztatu uczestnicy poszerzają swą wiedzę na temat różnorodnych form pozyskiwania energii łącząc poszczególne źródła energii z informacjami na temat ich zalet i wad. Dzięki wsparciu trenera grupa poznaje alternatywne, względem spalania paliw kopalnych, źródła energii.

Tak zaplanowany warsztat pozwala uczestnikom doświadczyć i zrozumieć negatywne skutki spalania paliw kopalnych a także poznać alternatywy.