Rekrutacja

  1. Kandydaci przesyłają wypełnioną ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ do 08.10.2017 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl
  2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu.
  3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 10.10.2017 zostanie opublikowana na stronie projektu.
  4. Pierwszych 20 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby stworzą listę rezerwową.
  5. Zakwalifikowane na Szkolenie osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 10.10.2017.
  6. Podpisanie umowy nastąpi podczas pierwszego dnia zajęć – 27.10.2017.
  7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Radosław Ślusarczyk.
  8. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.