Rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu Strażnicy Klimatu 2017/18

Dnia 11 października 2017 r. Komisja Weryfikująca podjęła decyzję o kwalifikacji uczestników do udziału w szkoleniu Strażnicy Klimatu 2017/18. Zakwalifikowano 20 osób.

Lista osób zakwalifikowanych sporządzona jest z użyciem kodu. Symbole oznaczają kolejno: pierwsze litery imienia i nazwiska, sześć cyfr datę urodzenia zapisaną wg porządku DDMMRR (dzień, miesiąc, rok).
W przypadku problemów z odnalezieniem się na liście, prosimy o kontakt.
Osoby od numeru 1 do numeru 20 zostały zakwalifikowane.
Osoby od nr 21 do nr 43 są na liście rezerwowej – zostaną zaproszone do udziału w szkoleniu w przypadku, gdy ktoś zrezygnuje z listy podstawowej.

Lista osób zakwalifikowanych

01 AK030990
02 KB190792
03 KŁ160468
04 KC272083
05 KK050575
06 JG160987
07 JC160389
08 BL300484
09 IW050190
10 MB220987
11 KS250691
12 MP300678
13 BS300852
14 AT270683
15 RB081069
16 KK010675
17 KD230787
18 RN100297
19 JN191184
20 PC280880

Lista rezerwowa

21 MM261290
22 KŚ160185
23 PP10039X
24 JP270993
25 CK070470
26 MH130582
27 PH070873
28 KM201193
29 EP241186
30 MS220888
31 GS051072
32 BW140870
33 OS110190
34 UD140996
35 KN260288
36 ZS231284
37 MR271290
38 DK250596
39 TZ310871
40 SP260585
41 ZL100549
42 KW060192
43 JW180970

Gratulujemy wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu Strażnicy Klimatu 2017/18 oraz dziękujemy za zainteresowanie projektem. Jednocześnie przypominamy, że pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 27-29 października 2017 r. Wkrótce skontaktujemy się z Wami w sprawie szczegółów organizacyjnych. Rekrutacja została przeprowadzona na podstawie nadesłanych ankiet zgłoszeniowych kandydatów/ek.

ZASADY NABORU NA SZKOLENIE

Kandydaci przesyłają wypełnioną ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ do 08.10.2017 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl

  1. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu.
  2. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 10.10.2017 zostanie opublikowana na stronie projektu.
  3. Pierwszych 20 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby stworzą listę rezerwową.
  4. Zakwalifikowane na Szkolenie osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 10.10.2017.
  5. Podpisanie umowy nastąpi podczas pierwszego dnia zajęć – 27.10.2017.
  6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Radosław Ślusarczyk.
  7. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.