Rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu Strażnicy Klimatu 2017

Dnia 7 lutego 2017 r. Komisja Weryfikująca podjęła decyzję o kwalifikacji uczestników do udziału w szkoleniu Strażnicy Klimatu 2017. Zakwalifikowano 19 osób.

Lista osób zakwalifikowanych sporządzona jest z użyciem kodu. Symbole oznaczają kolejno: pierwsze litery imienia i nazwiska, sześć cyfr datę urodzenia zapisaną wg porządku DDMMRR (dzień, miesiąc, rok).
W przypadku problemów z odnalezieniem się na liście, prosimy o kontakt.
Osoby od numeru 1 do numeru 19 zostały zakwalifikowane.
Osoby od nr 20 do nr 27 są na liście rezerwowej – zostaną zaproszone do udziału w szkoleniu w przypadku, gdy ktoś zrezygnuje z listy podstawowej.

Lista osób zakwalifikowanych

1 DW130483
2 MT210791
3 AM031085
4 PC011182
5 ED130673
6 DR100469
7 JK290982
8 AW010885
9 MJ080586
10 MP130287
11 SP290694
12 AG080392
13 AB060992
14 ZS231284
15 JSW130382
16 ES200185
17 MB201281
18 AD031192
19 AG110577

Lista rezerwowa

20 NZ020491
21 MT260994
22 RS051293
23 UK180991
24 AD280692
25 MS060497
26 IG010459
27 PC090290

Gratulujemy wszystkim osobom zakwalifikowanym do udziału w szkoleniu Strażnicy Klimatu 2017.
Jednocześnie przypominamy, że pierwszy zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 24-26 lutego 2017 r. Wkrótce skontaktujemy się z Wami w sprawie szczegółów organizacyjnych.
Rekrutacja była przeprowadzona na podstawie nadsyłanych ankiet zgłoszeniowych kandydatów/ek.

Zasady rekrutacji

  1. Kandydaci przesyłają wypełnioną Ankietę rekrutacyjną do 05.02.2017 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl
  2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu.
  3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 08.02.2017 zostanie opublikowana na stronie projektu.
  4. Pierwszych 20 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.
  5. Zakwalifikowane na Szkolenie osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 08.02.2017.
  6. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Kuba Gogolewski, Diana Maciąga, Monika Sadkowska.
  7. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.