IHLjdHdzSvi0rgUMMlSK_TE3_0286

O nas

Witrynę klimatycznaedukacja.pl prowadzi Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot organizacja pożytku publicznego, która od 25 lat pracuje dla ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych Polski. Działamy na rzecz ochrony dużych drapieżników – wilka, rysia i niedźwiedzia – oraz korytarzy ekologicznych niezbędnych dla ich przetrwania. Dzięki nam coraz lepiej chroniona jest Puszcza Białowieska – ostatnia pierwotna puszcza nizinnej Europy, oraz wiele innych dzikich zakątków kraju. Jako jedyni w Polsce zajmujemy się ochroną fauny przy inwestycjach drogowych, gdyż wypadki z udziałem zwierząt to olbrzymie zagrożenie dla przyrody, lecz także ludzkiego życia.

Stowarzyszenie jest wydawcą Miesięcznika Dzikie Życie, który istnieje od 1994 r.

Uważamy, że podstawą działań dla przyrody jest wiedza o funkcjonowaniu środowiska naturalnego, w tym o istniejących i potencjalnych zagrożeniach, dlatego od początku istnienia jednym ze sztandarowych działań Pracowni jest edukacja ekologiczna.

Naszą ofertę edukacyjna wyróżniają przede wszystkim metody aktywne ukierunkowane na głębokie przeżywanie i doświadczanie przyrody oraz czynne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów ekologicznych. Za cel stawiamy sobie uwrażliwienie na piękno natury i problemy jej niszczenia, budowanie motywacji oraz przekazanie wiedzy i umiejętności, dzięki którym działania na rzecz jej ochrony będą skuteczne. Większość zajęć odbywa się w Stacji Edukacji Ekologicznej w Bystrej koło Bielska-Białej. Jest to pierwszy taki ośrodek będący własnością stowarzyszenia ekologicznego w Polsce. Organizujemy również wykłady, prelekcje i spotkania dyskusyjne na wyższych uczelniach i w ośrodkach kultury. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi w tym z kadrami Wydziałów Biologii i Ochrony Środowiska oraz Pedagogiki i Psychologii oraz Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego.

Stowarzyszenie zorganizowało dotychczas około tysiąc zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Wiele z nich odbyło się w ramach poniższych projektów.

Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – cykl szkoleń z ochrony przyrody: warsztat motywacyjny, przepisy prawa ochrony przyrody, biologia i rozpoznawanie siedlisk i gatunków oraz szkolenie medialne. Przyszli Strażnicy uczyli się rozpoznawania i monitorowania zagrożeń oraz zdobyli wiedzę niezbędną by móc samodzielnie podejmować działania w obronie miejsc przyrodniczo cennych, w szczególności obszarów Natura 2000. W 2014 r. odbędzie się nowe szkolenie o podobnej formule, poświęcone ochronie przyrody i klimatu a skierowane do liderów społeczności lokalnych. Nabór zostanie ogłoszony na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Zgromadzenie Wszystkich Istot – jedyny w Polsce i jeden z nielicznych na świecie warsztatów dla osób pragnących przełamać antropocentryczne spojrzenie na biosferę i zwrócić uwagę na sieć połączeń i zależności w przyrodzie. Podstawowym celem warsztatu jest ugruntowanie nowego podejścia do natury opartego na doświadczeniu jedności, co pozwala w pełni doświadczyć siebie oraz przyrody wokół po to, by ostatecznie podjąć działania na rzecz jej ochrony. Projekt trwający, realizowany cyklicznie.

Szkoły dla przyrody – kampania przygotowująca nauczycieli do podjęcia działań edukacyjnych w formie szkolnego projektu ochrony przyrody. Nauczyciele wzięli udział w serii działań kształcących umiejętność pracy a zaproszone szkoły zrealizowały 10 modelowych szkolnych projektów ochrony przyrody. Przygotowany został również pakiet zeszytów ekologicznych nt. idei, filozofii i metod edukacji ekologicznej. Projekt zakończony.

Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu – najnowszy projekt Stowarzyszenia. Złożony z trzech modułów cykl szkoleń dla trenerów edukacji ekologicznej poświęcony zagadnieniom związanym z globalnym kryzysem klimatycznym. Absolwenci szkoły zdobędą dogłębną znajomość problemu zmian klimatycznych, umiejętność organizacji i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych oraz dostęp do praktycznych narzędzi wspierających pracę edukacyjną. Projekt w realizacji.

Działalność edukacyjna Stowarzyszenia została wiele razy doceniona i nagrodzona. Wśród licznych nagród znalazła się przyznana w 2008 roku nagroda im. Wiktora Godlewskiego za działania i akcje edukacyjne związane z ochroną przyrody oraz nagroda przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Katowicach za osiągnięcia w dziedzinie edukacji ekologicznej w roku 1999.