Szymon Kułakowski

Celem, który stawia sobie autor warsztatu jest zmotywowanie uczestników do codziennych działań na rzecz klimatu. By osiągnąć ten cel autor konspektu wykorzystuje pracę uczestników w podgrupach nad własnymi zainteresowaniami. Intencją trenera jest ukazanie w zainteresowaniach uczestników punktów stycznych z działaniami na rzecz klimatu oraz wypracowanie możliwości wykorzystania przez uczestników własnych pasji i mocnych stron do działań na rzecz klimatu. Wprowadza również uczestników w problematykę zmian klimatycznych poprzez mini-wykład oraz omawia wspólnie z nimi ich pracę i wspiera, by wspólnie odnaleźć sposób na zaangażowanie się w codzienne działania na rzecz klimatu. Warte podkreślenie jest również odwołanie się trenera do narzędzi bliskich młodym uczestnikom – do internetu, by zainspirować do zmian w żuciu codziennym. Pomysł, na którym oparty jest warsztat jest bardzo ciekawy – odwołuje się bowiem do założeń pracy na mocnych stronach, dawaniu wsparcia i przestrzeni do bycia sobą. Ponadto dotyka problematyki zmian klimatycznych bez wzbudzania poczucia winy. Dodatkowo twórcza praca uczestników w podgrupach umożliwia ćwiczenie współpracy w zespole. Jednak oparcie warsztatu na pomyśle pracy z zainteresowaniami uczestników jest ryzykownym posunięciem i wymaga od trenera dużego wyczucia, jako, że zainteresowania uczestników mogą być dalekie od postaw proekologicznych.

Mocną stroną warsztatu jest jednak zbudowanie atmosfery wsparcia i zaufania, poprzez docenienie zainteresowań każdego z uczestników, co stanowi dobrą podstawę do wzbudzenia motywacji do działań na rzecz klimatu.