Komunikacja, argumentacja, perswazja

Trener, który zamierza pracować z grupą metodami aktywnymi powinien przede wszystkim rozwijać swoje kompetencje komunikacyjne. Te bowiem stanowią podstawowe narzędzia trenerskie. Jak mówić, by ludzie chcieli słuchać; jak słuchać, by ludzie chcieli mówić – oto ważne pytania wskazujące na istotną rolę komunikacji interpersonalnej. W kontekście klimatu dodatkowymi umiejętnościami komunikacyjnymi są te związane z perswazją oraz umiejętnością dementowania mitów i fałszywych informacji dotyczących zagadnień klimatycznych.