Maja Osińska

Mocną stroną planowanego warsztatu jest rzetelne i kompetentne przekazanie wiedzy dotyczącej zmian klimatycznych. Trenerka wykorzystuje w tym celu atrakcyjną formę układanki „Maszyna klimatyczna”, którą kompletuje i omawia z udziałem uczestników.

Tak przygotowana grupa w drugiej części dociera do samego jądra problemu, czyli zjawiska konsumpcjonizmu wypracowując odpowiedzi na podstawowe pytania: po co ludzie, w tym młodzi ludzie, kupują rzeczy. Ten zabieg ma ostatecznie uświadomić uczestnikom, jak podążając za iluzją napędzają destrukcyjny mechanizm w machinie klimatycznej. Dopełnieniem całości jest sugestywny i poruszający filmik o konsumpcjonizmie, który porusza emocje i sprzyja wzbudzeniu motywacji do zmiany własnego życia.