Gdzie możesz znaleźć informacje dotyczące zmian klimatycznych

Portal Nauka o Klimacie

Najlepszym polskim źródłem informacji o zmianach klimatu jest powstały niedawno portal Nauka o Klimacie. Misją autorów portalu jest dostarczenie w sposób przystępny i przejrzysty wiarygodnej, dobrze udokumentowanej wiedzy o systemie klimatycznym naszej planety. Na stronie na bieżąco ukazują się informacje na temat najnowszych wyników badań dotyczących mechanizmów, tempa i charakteru zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi. Popularno-naukowy portal Naukaoklimacie.pl: prowadzą: Prof. dr hab. Szymon Malinowski (fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych); Aleksandra Kardaś (fizyk atmosfery, specjalistka od transferu radiacyjnego w atmosferze oraz od nauczania o procesach i zjawiskach atmosferycznych); Marcin Popkiewicz (fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz, autor książki „Świat na rozdrożu” i portalu „Ziemia na rozdrożu”). W skład rady wchodzą wybitni polscy naukowcy aktywnie uczestniczący w badaniach rożnych elementów systemu klimatycznego i systematycznie publikujący wyniki swoich prac w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym.

Fakty i mity dotyczące globalnego ocieplenia

Na szczególną uwagę zasługuje dział „Fakty i Mity” na portalu Naukaoklimacie.pl. Autorzy na bieżąco rozprawiają się z kolejnymi mitami, które krążą w społeczeństwie na temat globalnego ocieplenia. Oto kilka z nich:

  • Mit: Klimat zmieniał się już wcześniej – dziś jest tak samo
  • Mit: Globalne ocieplenie jest powodowane wzrostem aktywności słonecznej
  • Mit: Ujawniona korespondencja pomiędzy klimatologami dowodzi spisku
  • Mit: Dwutlenek węgla emitowany przez człowieka nie ma znaczenia
  • Mit: Lodowce nadal rosną a nie podlegają topnieniu
  • Mit: Kiedyś w atmosferze było więcej CO2, więc teraz nie ma się czym martwić

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC)

Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, w skrócie IPCC) to organizacja założona w 1988 roku przez dwie organizacje Narodów Zjednoczonych: Światowa Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w celu oceny ryzyka związanego z wpływem człowieka na zmianę klimatu. W 2007 roku naukowcy z IPCC oraz Al Gore zostali uhonorowani pokojowa Nagrodą Nobla za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami. Głównymi dokumentami publikowanymi przez IPCC są raporty dotyczące zmian klimatycznych. Pierwszy z nich ukazał się w 1990 roku, kolejne ukazywały się w roku 1995, 2001 i 2007. Na rok 2014 planowany jest kolejny raport. Raporty IPCC są wykorzystywane przy formowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych i polityki finansowania badań zmian klimatycznych. Zapraszamy na stronę IPCC.

Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) (wersja polska)

Pełny tekst Raportu IPCC z 2007 roku w polskim tłumaczeniu można znaleźć w formacie PDF pod adresem: ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/polish/Report%20final%20version.pdf; dostęp 17.11.2013.

Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) (wersja angielska)

Oryginalny (w języku angielskim) ostatni raport IPCC z 2007 roku i wnioski można znaleźć w formacie PDF pod adresem: ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf; dostęp 17.11.2013.

Raport o zjawiskach ekstremalnych nad Europą

W końcu października 2013 r. ukazał się w Norwegii raport „Extreme Weather Events in Europe: preparing for climate change adaptation” (Ekstremalne zjawiska pogodowe w Europie – przygotowanie do adaptacji do zmian klimatu), przygotowany przez grupę roboczą EASAC (The European Academies Science Advisory Council – ciało Doradcze Europejskich Akademii Nauk): http://www.dnva.no/binfil/download.php?tid=58783; dostęp 18.11.2013.

Portal ChronmyKlimat.pl

Portal ChronmyKlimat.pl powstał w listopadzie 2008 roku jako projekt Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Misją portalu jest budowanie świadomości, że zmiany klimatu są poważnym problemem gospodarczym, społecznym i przyrodniczym wymagającym aktywnych działań ze strony państwa i jednostek, zarówno w kwestii ograniczania emisji odpowiedzialnych za zmiany klimatu gazów cieplarnianych jak i adaptacji do jego zmian. Celem portalu jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianami klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Polecamy dział: „Nauka o klimacie”.

Portal Ziemia na Rozdrożu

Cennym źródłem informacji między innymi o zmianach klimatycznych jest Portal Ziemia na Rozdrożu. Portal prowadzi Marcin Popkiewicz (fizyk jądrowy, przedsiębiorca, dziennikarz). Szczególnie polecamy:

– Kalkulator CO2
– Symulator zmian klimatu

Galeria rysunków dotyczących zmian klimatu i ogólnej cyrkulacji atmosfery

Zapraszamy na stronę Bureaue of Metereology (Australian Government). Znajdziecie tu Państwo 77 rysunków wyjaśniających zjawiska związane z klimatem i globalnym ociepleniem.