Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

Ankiety zgłoszeniowe zostały ocenione przez dwuosobową komisję w skali 0-10. Pod uwagę brane były następujące kryteria: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, motywacja, przyszłe wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas szkolenia.

Czternastu kandydatów, którzy uzyskali najwyższy wynik zostało zakwalifikowanych na szkolenie. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową.

Ze względu na ochronę danych osobowych każdemu z uczestników przypisano kod złożony z inicjałów oraz daty urodzenia (XY d d m m r r ). Np. Jan Nowak, urodzony 01.03.1932 to JN010332

Pozycja na liście KOD WYNIK

1. PD170584        9,35
2. MO200576      8,4
3. TZ261181        8,12
4. MP050880      7,97
5. MK160682     7,35
6. EP250689       7,25
7. JC280786       7,02
8. DD290881      7
9. ZM090282      6,9
10. MW250880  6,88
11. JD180875     6,87
12. IG010459      6,85
13. MH260978    6,82
14. KS160576     6,77

15. SK210984     6,6
16. JS270987       6,27
17. BK140662     5,97
18. AS090478     5,72
19. WŚ190786    5,5
20. IW171175     5,42
21. AH200185     5,37
22. GS171280     5,22
23. IS150491       5,02
24. AB140790     4,85
25. IG190279      4,5
26. KP061085     4,37

Ankieta rekrutacyjna | doc

Zasady rekrutacji

  1. Kandydaci do Szkoły przesyłają wypełnioną ankietę w terminie do 11.10.2013.
  2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywacja do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu edukacji ekologicznej, wykształcenie, plany wykorzystania nabytych w szkole umiejętności w działalności edukacyjnej.
  3. W oparciu o ocenę ankiet tworzona jest lista rankingowa kandydatów do 11.10.2013.
  4. Na stronie projektu 14.10.2013 zostaje opublikowana lista rankingowa kandydatów, z której osoby z 14 pierwszych pozycji zostają zaproszone do projektu. Pozostałe osoby stanowią listę rezerwową.
  5. Zakwalifikowane do Szkoły osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 15.10.2013.
  6. Podpisanie umowy następuje podczas pierwszego dnia zajęć – 23.10.2013.
  7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Ryszard Kulik.