Tomasz Zdrojewski

Mocną stroną zaproponowanego konspektu warsztatu jest interesująca gra zaprojektowana przez autora, bazująca na historii mieszkańców Wyspy Wielkanocnej. Uczestnicy warsztatu wcielają się w mieszkańców i pozyskują zasoby wyspy stopniowo ją degradując. To doświadczenie „tragedii wspólnej łąki” unaocznia istotę problemów, przed którymi stoi współczesny świat i każdy z nas z osobna. Uczestnicy zdobywając to doświadczenie następnie konfrontują się z podstawowymi faktami odnoszącymi się do megatrendów. To zaś ostatecznie ma służyć przyjrzeniu się własnemu życiu i poszukaniu tam sposobów na przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom. Centralnym obszarem jest tu konsumpcjonizm, który zostaje wykorzystany przez trenera do pracy nad osobistymi postanowieniami.

Dynamiczna gra, rzetelna wiedza oraz zachęta do odważnego przyjrzenia się własnemu życiu to niewątpliwie zalety zaproponowanego warsztatu.