Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata

Poznanie podstawowych modeli i koncepcji rozwoju współczesnego świata wydaje się być kluczowym wprowadzeniem do kwestii związanych z klimatem. Współczesna cywilizacja z jej dominującym rysem związanym z wykładniczym wzrostem stanowi poważne zagrożenie dla całej biosfery, w tym także dla gatunku ludzkiego. W tym kontekście należy odpowiedzieć sobie na pytania: jakie są główne mechanizmy odpowiedzialne za obecny kryzys środowiskowy? Jak kwestie ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe przyczyniają się do tego kryzysu? Jakie są możliwe scenariusze rozwoju sytuacji?