Naukowe, etyczne i formalno-prawne aspekty ochrony klimatu

Poniższe materiały przedstawiają naukowe mechanizmy zmian klimatu, ich przyczyny i skutki oraz sposoby przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Znajdziecie tu także skuteczny przewodnik, jak prowadzić debatę na temat zmian klimatu i nie dać się zwieść mitom klimatycznym.
W kolejnych materiałach przedstawiamy rolę ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju w działaniach dla klimatu jak i ich etyczny wymiar oraz rolę społeczeństwa w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego.
Działania dla klimatu wymagają wiedzy oraz narzędzi. Jednym z nich jest wiedza na temat zasad i metod współpracy z organami administracji publicznej, samorządami, urzędami i instytucjami. Prezentujemy tu także podstawowe narzędzia społecznej kontroli decyzji mających wpływ na klimat takie jak dostęp do informacji publicznej i formalno-prawne aspekty ochrony klimatu w procedurach prawno-administracyjnych. Ponadto obszerne materiały dotyczące współczesnego modelu gospodarczego, energetyki i klimatu przygotowane przez niezastąpionego Marcina Popkiewicza znajdziecie na poniższych stronach:

Czynniki warunkujące zmienność klimatu

Modele i koncepcje rozwoju współczesnego świata

Energetyka kluczem do lepszego klimatu

Jeżeli interesuje Was ochrona przyrody w kontekście zmian klimatu zapraszamy do przeglądania materiałów przygotowanych przez prof. Piotra Skubałę.

Z ochroną przyrody i klimatu nierozerwalnie łączy się też kwestia modelu gospodarki opartego na ciągłym wzroście konsumpcji. O etycznym wymiarze i katastrofalnych konsekwencjach konsumpcjonizmu pisze dr Ryszard Kulik.