ETYKA I FILOZOFIA EKOLOGICZNA

Ekologia głęboka. Żyć w przekonaniu, iż Natura coś znaczy / Devall Bill, Session George, Pusty Obłok, Warszawa 1994

ekologiaGlebokaTermin „głęboka ekologia” powstał w 1972 roku, po raz pierwszy został zastosowany w pracach norweskiego filozofa prof. Arne Naessa. Naess proponował duchowo głębsze podejście do Natury. Podkreślał, że jeśli chcemy uratować świat przed zagładą spowodowaną postępowaniem człowieka, potrzebna nam jest swoista rewolucja świadomości. Zauważył, że głębsze podejście do środowiska wynika z większej wrażliwości i otwartości człowieka na siebie samego i otaczające go inne formy życia. Istotę głębokiej ekologii Naess określa słowami: „Rzeczywistość ludzka i pozaludzka jest niepodzielna, a jeśli postrzegamy między nimi granice, to tylko dlatego, że brak nam świadomości ekologicznej”. Autorzy ukazują myślenie głęboko ekologiczne obecne w innych kulturach i niektórych religiach. Głęboka ekologia to w dużej mierze ścieżka do życia prostego, a zarazem bogatego. W książce znajdziemy wskazówki, jak wziąć udział w rozwiązywaniu największych problemów środowiskowych w pozytywny i twórczy sposób.

Environmental Ethics. An introduction to environmental philosophy / DesJardins J. R., Belmont: Wadsworth 1993

Świetny podręcznik etyki środowiskowej. Autor ukazuje jak można wykorzystać etykę i filozofię, aby dokonać postępu w rozwiązywaniu problemów środowiskowych. Książka wprowadza do zagadnień etyki ekologicznej w ciekawy i zrozumiały sposób ukazując, jak możemy wspólnie budować lepszą przyszłość.

 

Eseje o ekologii. Nadzieja matką mądrych / Skolimowski Henryk, Biblioteka Ery Ekologicznej Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej 1. Wyd. Akapit Press, Łódź 1992

Henryk Skolimowski – uczeń Tadeusza Kotarbińskiego i Kazimierza Ajdukiewicza, specjalizował się w logice i filozofii języka. Doktorat uzyskał na uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie także wykładał, zanim zaczął nauczać na Uniwersytecie Południowej Kalifornii w Los Angeles, a następnie na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor, gdzie przez wiele lat był profesorem filozofii. Obecnie prof. Skolimowski uważany jest za jednego z najwybitniejszych twórców ekofilozofii. Książka zawiera świetnie napisane eseje, w których autor snuje liryczno-filozoficzne rozważania na temat misterium życia i ekofilozofii.

 

Etyka środowiskowa. Nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie / Piątek Z., Wyd. Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998

Książka prof. Zdzisławy Piątek (kierownika Zakładu Filozofii Przyrody w Uniwersytecie Jagiellońskim) to cenna pozycja, na którą długo czekała polska profesjonalna myśl etyczna i sympatycy szeroko pojętej ekologii. Zawiera prezentację i krytyczny, niezależny w swych poglądach komentarz do głównych odmian etyki środowiskowej, jakie pojawiły się w filozofii obecnego stulecia, a zwłaszcza w minionych dziesięcioleciach.

Dostępna bezpłatnie w Internecie pod adresem: ssf.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssf03/konstanczak2.pdf

Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii / Kulik Ryszard, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2008

We wstępie do albumu Wojciech Eichelberger napisał „Ta książka to zapis spokojnej, mądrej i głębokiej refleksji nad naszą ludzką kondycją, która jak w powiększającym zwierciadle odbija się i ukonkretnia w naszym stosunku — nie tylko do przyrody – lecz do wszystkiego, co nas otacza”. Ryszard Kulik jest doktorem psychologii i miłośnikiem przyrody, od lat 90 związany jest z ruchem ekologicznym i Miesięcznikiem Dzikie Życie, w którym publikuje swoje felietony.

Dostępna nieodpłatnie w Internecie pod adresem: pracownia.org.pl/publikacje,2

Do pobrania w pliku PDF

 

Our Ecological Footprint. Reducing Human Impact on the Earth / Wackernagel M., Rees W.E., New Society Publishers, Canada 1996

Przełomowe opracowanie opisujące metodę śladu ekologicznego, określającą nasze oddziaływanie na środowisko. Jest to przydatne narzędzie, mogące pomóc uświadomić ludziom, w jaki sposób ich działania wpływają na zasoby planety. Znakomity podręcznik dla działaczy społecznych, planistów, nauczycieli, studentów i polityków.

 

Stąpając mocno po Ziemi. Ekozofia zwykłego życia
Kulik Ryszard, Stowarzyszenie Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego Meritum, Katowice 2013

Zbiór felietonów ukazujących się od 10 lat w Miesięczniku Dzikie Życie. Obejmują one szeroko ujmowaną problematykę ekologiczną, w której przewijają się wątki psychologiczne, filozoficzne, społeczno-ekonomiczne i duchowe. Autor publikacja analizuje współczesne zagrożenia środowiskowe, formułuje diagnozy obecnej sytuacji z odniesieniem do potencjalnych przyczyn niekorzystnych zmian ekologicznych oraz proponuje środki zaradcze mające przeciwdziałać tym zmianom.

 

 

Wyzwolenie zwierząt Singer P., PIW, Warszawa 2004

wyzwolenie-zwierzat-b-iext8632533Książka, której publikacja stanęła u podstaw Ruchu Wyzwolenia Zwierząt. Nie jest jednak wyłącznie opisem ich tragicznego losu. To pasjonujący wywód filozoficzny na temat źródeł szowinizmu gatunkowego człowieka i naszego miejsca w świecie przyrody.