Filozoficzne podstawy

Zagadnień związanych z klimatem nie można sprowadzić wyłącznie do wymiaru fizycznego, chemicznego, czy nawet ekonomicznego i społecznego. Zajmując się zmianami klimatycznymi dotykamy bowiem kwestii teraźniejszości i przyszłości naszej kultury, kwestii wartości przez tę kulturę uznawanych oraz kwestii tego, jakie jest miejsce człowieka w świecie. U podstaw wszelkich ludzkich działań – także działań zmierzających do ochrony klimatu – stoi jakiś paradygmat, jakiś sposób myślenia o świecie i człowieku. Zadaniem filozofii i etyki jest wydobywanie tych założeń na światło dzienne i poddawanie ich głębokiemu namysłowi, tylko bowiem wówczas nasze działania mają sens w dłuższej perspektywie. Bez tej podstawy nie mogą się one udać.