Odcisk węglowy

Odcisk węglowy (ang. carbon footprint) to rodzaj śladu ekologicznego. Obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów cieplarnianych wyrażone w ekwiwalencie CO2e. Innymi słowy, to całkowita suma emisji dwutlenku węgla, który został wyemitowany w związku z działalnością każdego z nas. Prawdopodobnie nie ma już takich aspektów naszego życia, które nie przyczyniałyby się do emisji CO2. W dobie kryzysu klimatycznego kluczowym pytaniem jest więc co zrobić, by te emisje ograniczać. Najpierw jednak musimy odpowiedzieć sobie na inne, równie ważne pytanie: czy nasze działania w mikroskali rzeczywiście mają sens?