Anna Sobańska

Zaplanowany warsztat wykorzystuje bardzo prostą i jednocześnie atrakcyjną formułę gry, którą prawdopodobnie zna każde dziecko. Chodzi o „Memory”, które autorka warsztatu wykorzystała jako pretekst do przekazania i wypracowania z grupą ważnych informacji dotyczących takich kwestii jak: żywność, papier, transport czy woda. Formuła gry z elementem rywalizacji zapewnia odpowiednią dynamikę warsztatu, a fachowe komentarze trenerki „przy okazji” pozwalają nauczyć się ważnych rzeczy o świecie i o sobie. Ostatnim elementem warsztatu jest proces, w którym grupy wypracowują konkretne rozwiązania proekologiczne możliwe do zastosowania w szkole. W ten sposób domyka się struktura warsztatu, a trenerka może śmiało postawić kropkę nad „i”.