Trudne sytuacje szkoleniowe

Prowadzenie grup warsztatowych niesie z sobą ryzyko pojawienia się różnorodnych sytuacji, które utrudniają realizację celów szkoleniowych. To w jaki sposób trener sobie z nimi radzi jest kluczowe dla osiągania zakładanych celów. Zatem trener powinien posiadać umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi, powinien rozumieć naturę problemów pojawiających się w grupie, co bezpośrednio wiąże się z zagadnieniem procesu grupowego.