pomoce-dydaktyczne_586

Pomoce dydaktyczne

Zmiany klimatyczne stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla przyrody i ludzkiej cywilizacji. Jednocześnie są dla nas wyzwaniem edukacyjnym, ponieważ pilną potrzebą jest zmiana ludzkiej świadomości i zachowań oddziałujących na klimat. Każdy, kto pragnie kształtować i zmieniać ludzkie postawy związane z klimatem potrzebuje zaplecza w postaci trzech ważnych kompetencji. Pierwszą jest wiedza merytoryczna związana z klimatem. Drugą są filozoficzne i etyczne założenia budujące fundament myślenia o relacji człowiek – środowisko. Trzecią kompetencją są umiejętności związane ze stosowaniem metod wpływających na kształtowanie i zmianę postaw. Dbając o równowagę między tymi trzema elementami zwiększamy prawdopodobieństwo skutecznego oddziaływania edukacyjnego.