Program

Program

Zjazd I (24-26 lutego 2017 r.):

 • warsztat motywacyjny
 • megatrendy w ekonomii a kryzys klimatyczny
 • przyczyny i skutki zmian klimatu
 • wstęp do prowadzenia kampanii finansowych
 • globalny ruch na rzecz ochrony klimatu

Zjazd II (17-19 marca):

 • transformacja energetyczna
 • blaski i cienie energetyki odnawialnej
 • polityka klimatyczna – Polska i świat wobec postanowień Porozumienia Paryskiego
 • koszty zewnętrzne energetyki konwencjonalnej i odnawialnej

Zjazd III (21-23 kwietnia):

 • planowanie i prowadzenie kampanii klimatycznej
 • finansowanie projektów opartych o paliwa kopalne
 • analizy finansowe i ich rola w kampanii klimatycznej

Zjazd IV (19-21 maja):

 • warsztat rzemiosła dziennikarskiego i współpracy z mediami
 • storytelling w kampaniach
 • aspekty prawne w działalności społecznej dla przyrody i klimatu