Rekrutacja

Wyniki rekrutacji

Ankiety zgłoszeniowe Strażników Klimatu zostały ocenione przez dwuosobową komisję w skali 1-35. Pod uwagę brane były między innymi: motywacja, przyszłe wykorzystanie umiejętności zdobytych podczas szkolenia, wiedza i wykształcenie, doświadczenie zawodowe i w prowadzeniu działań dla klimatu. Pierwszeństwo podczas rekrutacji miały osoby, które wzięły udział w warsztacie motywacyjnym.

Piętnastu kandydatów, którzy uzyskali najwyższy wynik zostało zakwalifikowanych na szkolenie. Pozostałe osoby tworzą listę rezerwową.

Ze względu na ochronę danych osobowych każdemu z uczestników przypisano kod złożony z inicjałów oraz daty urodzenia (XY d d m m r r ). Np. Jan Nowak, urodzony 01.03.1932 to JN010332.

Pozycja na liście   KOD

1. MN130188
2. KK070583
3. PS010887
4. JS311280
5. AS231185
6. KH161075
7. KK191185
8. MM080790
9. PM010880
10. RB050487
11. RB070693
12. PS030385
13. AST061085
14. ASK101288
15. JS300960
16. ET131195
17. WU070487
18. PR110462
19. PT030695
20. RS091252
21. GG291174
22. AK040186
23. MB070390
24. MS130777
25. DB040671
26. JB160566
27. MK100488
28. TZ261181
29. JN311093
30. MO200576
31. PP081268
32. IG010459
33. JK051182
34. IG190279
35. AK270478
36. WM110197

Zasady rekrutacji

1. Kandydaci przesyłają wypełnioną ANKIETĘ REKRUTACYJNĄ do 05.09.2014 na adres e-mail: diana@pracownia.org.pl.
2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu.
3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Dnia 07.09.2014 zostanie opublikowana na stronie projektu.
4. Pierwszych 15 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby stworzą listę rezerwową.
5. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby, które wzięły udział w warsztacie motywacyjnym.
6. Zakwalifikowane na Szkolenie osoby otrzymują wraz z informacją o przyjęciu umowę szkoleniową do wstępnej akceptacji – 07.09.2014.
7. Podpisanie umowy nastąpi podczas pierwszego dnia zajęć – 12.09.2014.
8. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Radosław Ślusarczyk.
9. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.