Informacje o szkoleniu

Strażnicy Klimatu to jedyne w Polsce szkolenie z zakresu edukacji obywatelskiej przygotowujące kompleksowo aktywistów, którzy w swoim lokalnym środowisku chcą prowadzić działania dla ochrony klimatu.

Szkolenie Strażnicy Klimatu składa się z czterech trzydniowych (weekendowych) zjazdów, podczas których uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące skutecznego prowadzenia działań społecznych. Osią szkoleń będą zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i mogą okazać się przydatne również na innych polach społecznej aktywności.

Szkolenie to nie tylko duża porcja wiedzy. Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną szansę wykorzystać cenne umiejętności praktyczne w czasie planowanych, organizowanych i realizowanych wspólnie z prowadzącymi akcji na rzecz ochrony klimatu: działań edukacyjnych i happeningów (terminy do ustalenia z uczestnikami szkolenia).

Udział w projekcie Strażnicy Klimatu jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione noclegi i wyżywienie. Pokrywają tylko koszty dojazdu na miejsce szkoleń.

Poszczególne zjazdy odbywać się będą w miejscowości Benowo na Pomorzu.

Szkolenie skierowane jest do wszystkich tych, którzy chcą aktywnie działać na rzecz ochrony klimatu, studentów kierunków przyrodniczych, aktywistów ekologicznych, społeczników, przyrodników oraz reprezentantów lokalnych społeczności aspirujących do pełnienia funkcji lokalnych liderów.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby z rejonu Pomorza.