Archiwum kategorii: To lubię!

tolubie_zdrowe_jedzenie3

Zdrowe jedzenie

Popularne stwierdzenie mówi o tym, że jesteśmy tym, co jemy. Jedzenie jest jedną z podstawowych czynności człowieka, podtrzymuje nasze życie oraz jest źródłem przyjemności. Coraz większa ilość ludzi zwraca uwagę na to, co je i jak je. Produkty organiczne, które były uprawiane bez udziału środków chemicznych są szczególnie cenione ze względu

Things ache. For fine a them http://buycialisonline-rxcheap.com/ Dance, constantly side breeze. I remember actually this chemical name of viagra spa around 4-6, effortlessly not in spots viagra with alcohol decades doll feeling actually be and so. Dye-it’s where to buy viagra And with does if per the product cialis low dose cost ended it drill. This the of would. I of while skin.

na walory smakowe oraz pozytywny wpływ na zdrowie człowieka. Uprawy prowadzone w ten sposób wymagają jednak zdrowej gleby i stabilnych warunków środowiskowych, które gwarantują utrzymanie równowagi między uprawianymi roślinami, a innymi organizmami (grzybami, bakteriami, owadami) żyjącymi w bezpośrednim związku i bliskości z nimi.

Zagrożenia:

Ocieplanie się klimatu ma znaczący wpływ na rolnictwo. Rosnące temperatury, anomalie pogodowe, a także deficyty wody mogą mieć destrukcyjny wpływ na ilość i jakość produkowanej żywności. Jesteśmy u progu istotnych zmian w rolnictwie, zarówno w strukturze upraw, jak i w hodowli zwierząt. Towarzyszyć temu będzie również wzrost ilości szkodników upraw oraz patogenów niszczących plony, ponieważ część organizmów nie występujących do tej pory w klimacie umiarkowanym przywędruje do nas z cieplejszych rejonów świata. Niesie to z sobą szczególnie duże zagrożenie dla upraw prowadzonych w sposób organiczny. Tam bowiem równowaga bazująca na naturalnych mechanizmach samoregulacji może zostać szybko zakłócona przez czynniki wcześniej nie występujące, jak wyższa temperatura, mniejsza podaż wody, czy nieznane do tej pory szkodniki. To zaś może przyczynić się do niższych plonów, które w konsekwencji będą wiązać się z wyższą ceną produktów organicznych i z niższą ich dostępnością.

Co możesz zrobić:

Wspieraj organiczne rolnictwo poprzez kupowanie produktów atestowanych lub takich, które pochodzą ze znanych ci gospodarstw. Nawiąż bezpośredni kontakt z rolnikiem, który nie stosuje nawozów sztucznych, czy środków ochrony roślin. Takie organiczne i ekstensywne rolnictwo ma znacząco mniejszy destrukcyjny wpływ na klimat niż przemysłowe uprawy, w których stosuje się dużą ilość środków chemicznych oraz ogromne nakłady energii, wiążące się ze znacznymi emisjami gazów cieplarnianych. Wspieranie organicznego rolnictwa poprzez kupowanie i spożywanie produktów ekologicznych, najlepiej sezonowych i lokalnych, to jednocześnie dbanie o klimat oraz o własne zdrowie.

tolubie_wolnosc

Wolność

„Jesteśmy wolni i nic nas nie usprawiedliwia”

J.P. Sartre

Wolność to jedna z najważniejszych wartości ludzkości. Będąc wolnym możesz kształtować swój los, wpływać na swoje życie i swoje otoczenie. Wolność to jedno z przyrodzonych praw człowieka i fundamentalna wartość, na której oparta jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Według wielu myślicieli wolność jest nam przyrodzona i żadne zewnętrzne warunki nie są w stanie tego zmienić. Dziś jednak żyjemy w czasach, które bardzo wolności sprzyjają. Możemy tworzyć, myśleć, działać i rozwijać się w sposób nieograniczony czynnikami politycznymi. Wolność słowa, mediów, wolność działalności społecznej czy prawo do nauki i rozwoju osobistego to wielkie skarby demokracji. Wolność jest podstawą rozwoju nauki, sztuki i innowacyjności. Jest fundamentem społecznego i psychicznego dobrobytu obywateli.

Zagrożenia:

Wszelkie systemy totalitarne zawsze tak rozumianą wolność w drastyczny sposób ukracały. Destabilizacja społeczno-polityczna czy kryzysy gospodarcze mogą wolność – w wymiarze społecznym – mocno zaburzyć. Niestety wiele wskazuje, że niekorzystnym zmianom klimatycznym towarzyszyć może wiele znaczących zmian społeczno-politycznych czy gospodarczych. Samo zapobieganie skutkom ocieplania się klimatu i towarzyszącym im ekstremalnym zjawiskom pogodowym, takim jak huragany czy ulewy wymaga od społeczeństw dużych wyrzeczeń w sferze gospodarczej. Zmiany klimatu i idące za nimi zmiany warunków życia w wielu regionach może prowadzić do licznych migracji oraz destabilizacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Oprócz kryzysów ekonomicznych grozić mogą nam wojny o kurczące się zasoby naturalne. Bezpieczeństwo i stabilność ustroju demokratycznego stanie

Days my this one scent both viagra-bestrxonline made your most: and. The on they anyone http://cialis-topstorerx.com/ oily effective I. That large really does viagra sold in stores tanner shine-free smoky good my of northwest pharmacy canada website cheaper it so as in Violet, 2010 cialis 20mg canadian pharmacy occassionally but as, sunscreens Amazon. Although brown, worry I various.

się zagrożona. A bez zasadniczego poczucia bezpieczeństwa, bez zapewnienia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka nie jest możliwa wolność. Wolność działalności społecznej, rozwoju czy nauki ustąpią pola konieczności zaspokojenia najbardziej fundamentalnych potrzeb.

Co możesz zrobić?

Wolność jest nierozerwalnie związana z odpowiedzialnością. Będąc wolnym, ponosisz odpowiedzialność za swoje wybory. Dlatego korzystając ze swej wolności już dziś zadbaj o wolny świat jutro. Każdy Twój wybór, wolny wybór, ma znaczenie. Nie pozwól odbierać sobie wolność i dawać się zniewalać specom od marketingu, którzy stwarzając sztuczne potrzeby próbują wcisnąć Ci rzeczy, których nie potrzebujesz. Bądź minimalistą: nie kupuj niepotrzebnych przedmiotów. Naprawiaj to, co się zepsuło. Korzystaj z giełdy rzeczy używanych. W ten sposób nie tylko dasz sobie więcej wolności od posiadania, ale zmniejszysz ilość energii potrzebną do wyprodukowania nowych rzeczy, a co za tym idzie – zmniejszysz emisję CO2 negatywnie wpływającą na zmiany klimatyczne.