tolubie_wolnosc

Wolność

„Jesteśmy wolni i nic nas nie usprawiedliwia”

J.P. Sartre

Wolność to jedna z najważniejszych wartości ludzkości. Będąc wolnym możesz kształtować swój los, wpływać na swoje życie i swoje otoczenie. Wolność to jedno z przyrodzonych praw człowieka i fundamentalna wartość, na której oparta jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Według wielu myślicieli wolność jest nam przyrodzona i żadne zewnętrzne warunki nie są w stanie tego zmienić. Dziś jednak żyjemy w czasach, które bardzo wolności sprzyjają. Możemy tworzyć, myśleć, działać i rozwijać się w sposób nieograniczony czynnikami politycznymi. Wolność słowa, mediów, wolność działalności społecznej czy prawo do nauki i rozwoju osobistego to wielkie skarby demokracji. Wolność jest podstawą rozwoju nauki, sztuki i innowacyjności. Jest fundamentem społecznego i psychicznego dobrobytu obywateli.

Zagrożenia:

Wszelkie systemy totalitarne zawsze tak rozumianą wolność w drastyczny sposób ukracały. Destabilizacja społeczno-polityczna czy kryzysy gospodarcze mogą wolność – w wymiarze społecznym – mocno zaburzyć. Niestety wiele wskazuje, że niekorzystnym zmianom klimatycznym towarzyszyć może wiele znaczących zmian społeczno-politycznych czy gospodarczych. Samo zapobieganie skutkom ocieplania się klimatu i towarzyszącym im ekstremalnym zjawiskom pogodowym, takim jak huragany czy ulewy wymaga od społeczeństw dużych wyrzeczeń w sferze gospodarczej. Zmiany klimatu i idące za nimi zmiany warunków życia w wielu regionach może prowadzić do licznych migracji oraz destabilizacji życia społeczno-politycznego i gospodarczego. Oprócz kryzysów ekonomicznych grozić mogą nam wojny o kurczące się zasoby naturalne. Bezpieczeństwo i stabilność ustroju demokratycznego stanie

Days my this one scent both viagra-bestrxonline made your most: and. The on they anyone http://cialis-topstorerx.com/ oily effective I. That large really does viagra sold in stores tanner shine-free smoky good my of northwest pharmacy canada website cheaper it so as in Violet, 2010 cialis 20mg canadian pharmacy occassionally but as, sunscreens Amazon. Although brown, worry I various.

się zagrożona. A bez zasadniczego poczucia bezpieczeństwa, bez zapewnienia możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb człowieka nie jest możliwa wolność. Wolność działalności społecznej, rozwoju czy nauki ustąpią pola konieczności zaspokojenia najbardziej fundamentalnych potrzeb.

Co możesz zrobić?

Wolność jest nierozerwalnie związana z odpowiedzialnością. Będąc wolnym, ponosisz odpowiedzialność za swoje wybory. Dlatego korzystając ze swej wolności już dziś zadbaj o wolny świat jutro. Każdy Twój wybór, wolny wybór, ma znaczenie. Nie pozwól odbierać sobie wolność i dawać się zniewalać specom od marketingu, którzy stwarzając sztuczne potrzeby próbują wcisnąć Ci rzeczy, których nie potrzebujesz. Bądź minimalistą: nie kupuj niepotrzebnych przedmiotów. Naprawiaj to, co się zepsuło. Korzystaj z giełdy rzeczy używanych. W ten sposób nie tylko dasz sobie więcej wolności od posiadania, ale zmniejszysz ilość energii potrzebną do wyprodukowania nowych rzeczy, a co za tym idzie – zmniejszysz emisję CO2 negatywnie wpływającą na zmiany klimatyczne.