Trening motywacyjny

Od poziomu i siły osobistej motywacji uczestników szkolenia zależy skuteczność ich działań w obszarze edukacji dla klimatu. Silne poczucie misji wychowawczej, determinacja do często trudnej pracy oraz stałe dążenie do samodoskonalenia są niezbędne do prowadzenia zajęć dotyczących często spornych, niejednoznacznych i społecznie kontrowersyjnych tematów. Bez silnej i skonkretyzowanej osobistej motywacji, tak angażująca i wymagająca praca nie jest możliwa na takim poziomie, by zapewnić pełne osiągnięcie jej zakładanych efektów.