Materiały Szkoleniowe

Strażnicy Klimatu to pierwsze w Polsce profesjonalne szkolenie przygotowujące do ochrony klimatu w najbliższym otoczeniu.  Do podjęcia skutecznych działań konieczna jest wiedza na temat mechanizmu, przyczyn i skutków zmian klimatu oraz narzędzi społecznej kontroli decyzji mających wpływ na klimat: dostępu do informacji oraz formalno-prawnych aspektów ochrony klimatu w procedurach administracyjnych.

Wiedza nabyta podczas szkolenia pozwala na samodzielne prowadzenie działań na rzecz ochrony klimatu: uczy pozyskiwania sojuszników, nawiązywania kontaktów z urzędami i instytucjami, przeprowadzania interwencji i organizacji kampanii klimatycznych. Szkolenie przygotowuje również do wystąpień medialnych i dostarcza narzędzi, które będą pomocne w kontaktach z przedstawicielami mediów.