Jak uczyć o klimacie

Aby skutecznie skłaniać ludzi do większej troski o środowisko, obok rzetelnej wiedzy dotyczącej klimatu oraz zakorzenienia się w określonej perspektywie filozoficznej, potrzebujemy odpowiednich narzędzi, dzięki którym będzie możliwe dotarcie do konkretnego człowieka. Pierwszorzędną rolę odgrywają tutaj kompetencje komunikacyjne, w tym umiejętność perswazji i argumentowania. Inaczej jednak będziemy postępować w kontakcie z pojedynczą osobą, a inaczej w przypadku pracy z grupą. Kontekst grupy wymaga znajomości zjawisk występujących w interakcjach międzyludzkich, które można i warto wykorzystywać po to, by realizować cele edukacyjne. Ludzie uczą się chętnie i są zainteresowani zmianą swoich zachowań, jeśli spełnione są określone warunki. Ich znajomość jest kluczowa w kontekście wpływania na ludzkie postawy, w tym te dotyczące klimatu.