Klimat. Czynniki warunkujące zmienność klimatu

7-8 grudnia 2013 r. Aby skutecznie działać na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych niezbędne jest nabycie wieloaspektowej wiedzy na temat tego czym w istocie jest klimat i od czego zależy. Kluczową kwestią w tym kontekście jest poznanie podstawowych mechanizmów kształtowania się klimatu, ukazanie wpływu człowieka na zmienność klimatu, określenie najważniejszych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu, zapoznanie się ze scenariuszami rozwoju sytuacji i poznanie środków zapobiegających zmianom klimatycznym.