materialy-szkoleniowe_586

Materiały szkoleniowe

Szkoła Trenerów dla Dobrego Klimatu składa się z 11 modułów, z których 10 (oprócz etiud zaliczeniowych) poświęcone jest problematyce zmian klimatycznych w kontekście rozwoju współczesnej cywilizacji oraz rozwijaniu kompetencji trenerskich związanych z prowadzenie warsztatów dla różnych grup odbiorców.

Trener, który zamierza skutecznie prowadzić warsztaty w obszarze związanym ze zmianami klimatycznymi powinien mieć dobre przygotowanie merytoryczne zarówno, jeśli chodzi o problematykę klimatu, jak i kwestie związane z planowaniem i realizacją zajęć prowadzonych metodami aktywnymi.