Edukacja ekologiczna

Dla dobrego klimatu – katalog książek

Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju
Ogrodnik B., Kulik R., Skubała P., Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2010

W tej książce zostały zebrane osiągnięcia dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk naukowych. Prezentuje ona alternatywny model pogłębionej edukacji ekologicznej, opierający się na trzech filarach. Są to: ekologia głęboka, filozofia procesu i ekopsychologia. Te trzy podejścia tworzą fundament interdyscyplinarnej i całościowej edukacji ekologicznej, w której kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska idzie w parze z rozwojem emocjonalnym, społecznym i duchowym człowieka.

Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi
Kukowka I., Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2007

W poradniku metodycznym „Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi. Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii” we wstępie autorka pisze: „Potrzebujemy ekologii radości i wrażliwości, gdyż nie da się kochać i szanować domu, jeżeli nie poczujemy się jego częścią ani też gdy jawi się nam on jako zagrożenie”. Poradnik zawiera m.in. scenariusze zajęć edukacji ekologicznych.

Dostępna nieodpłatnie w Internecie pod adresem: http://pracownia.org.pl/publikacje,11

Do pobrania w pliku PDF

Zrozumieć przyrodę na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych. Zeszyty Ekologiczne, Zeszyt 1
Skubała P., Kukowka I., Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2010

10 pięknych, prostych i nad wyraz skutecznych zasad organizacji procesu nauczania o przyrodzie tak, by jego efektem była silna i głęboka motywacja do podejmowania działań prośrodowiskowych (wraz ze scenariuszami zajęć).

Dostępna nieodpłatnie w Internecie pod adresem: http://pracownia.org.pl/publikacje,55

Do pobrania w pliku PDF

Zrozumieć siebie na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja. Zeszyty Ekologiczne, Zeszyt 2
Kulik R., Kukowka I., Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2010

Niezwykle głęboka, wieloaspektowa i inspirująca analiza znaczenia prawdziwych relacji z przyrodą dla naszego rozwoju osobistego, dokonana z jednej strony bardzo ciepło i emocjonalnie, z drugiej niezwykle fachowo (wraz ze scenariuszami zajęć).

Dostępna nieodpłatnie w Internecie pod adresem: http://pracownia.org.pl/publikacje,55

Do pobrania w pliku PDF