Ochrona klimatu – energetyka, ekonomia, polityka

Poniżej znajdziecie materiały przygotowane na potrzeby II zjazdu szkolenia Strażników Klimatu. Tym razem zmierzyliśmy się z tematem polityki energetyczno-klimatycznej w Polsce i na arenie międzynarodowej. Omówiliśmy negocjacje klimatyczne oraz europejskie cele ochrony klimatu jak również unijne dyrektywy wspierające działania mające przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Na pytanie, czy można pogodzić ochronę klimatu i zrównoważony rozwój z wysoką jakością życia i czy można to osiągnąć w Polsce odpowiada prof. Andrzej Kassenberg omawiający projekt „Niskoemisyjna Polska 2050”. Oceniamy także koszty zewnętrzne energetyki opartej na paliwach kopalnych oraz potencjał rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce: plusy i minusy energetyki solarnej, ideę demokracji energetycznej i energetykę prosumencką.

Polityka energetyczno-klimatyczna