PRAWO I ADMINISTRACJA

4c9ojd_okl_poradnik-straznicy-180Paragrafy dla przyrody. Poradnik Strażników Miejsc Przyrodniczo Cennych
Mroczka M., Nowicka-Kudłacz K., Okrasiński K., Ślusarczyk R., Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra 2012

Poradnik jest przeznaczony dla osób, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy prawniczej, dopiero rozpoczynają aktywność w dziedzinie interwencji na rzecz ochrony środowiska i nie zawsze orientują się w kompetencjach poszczególnych organów administracji.

Publikacja podejmuje wybrane tematy dotyczące działań prewencyjnych i naprawczych związanych z ochroną środowiska (w tym – przyrody) w procesie inwestycyjnym oraz działań związanych ze szkodami w środowisku. Przedstawiony został między innymi udział w konsultacjach społecznych, towarzyszących opracowywaniu i zatwierdzaniu dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, procedury ocen oddziaływania na środowisko i wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Publikacja opiera się na stanie prawnym z 31 grudnia 2011 r.

Publikacja powstała w ramach projektu „Kampania edukacyjna Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przygotowanie i druk publikacji dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Poradnik jest dostępny w formacie pdf pod adresem: pracownia.org.pl/publikacje,91.

Clean air handbookThe Clear Air Handbook
Andrews A., ClientEarth 2014

„Wszyscy mamy prawo by oddychać czystym powietrzem” to motto poradnika przygotowanego przez organizację prawniczą ClientEarth pracującą na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Autor prezentuje w nim kwintesencję wiedzy na temat ochrony powietrza w prawodawstwie Unii Europejskiej.

Poradnik w języku angielskim jest dostępny w Internecie pod adresem: clientearth.org/reports/20150515-CleanAirHandbook.pdf.

 

Implementacj prawa UEImplementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE w Polsce
Red. Stoczkiewicz M., Fundacja ClientEarth Poland, Warszawa 2014
Stan prawny na dzień 14 września 2013 r.

Obowiązujące polskie akty prawne, które składają się na prawo ochrony klimatu, są efektem wdrożenia do prawa krajowego aktów prawnych Unii Europejskiej. Prawnicy z Fundacji ClientEarth Poland przygotowali praktyczny przewodnik po unijnych dyrektywach związanych z działaniami służącymi ochronie klimatu, środowiska i ludzkiego zdrowia. Znajdziecie tu obszerne opisy aktów prawnych dotyczących między innymi energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych czy emisji przemysłowych i czystego powietrza wraz z ich analizą i oceną efektywności ich wdrożenia na gruncie polskim. Autorzy postarali się, by ten trudny, specjalistyczny temat przedstawić w sposób możliwie klarowny i zrozumiały.

Przeczytaj raport