Ochrona bioróżnorodności – warsztat terenowy w Puszczy Białowieskiej

Obóz terenowy „Ochrona bioróżnorodności – warsztat terenowy w Puszczy Białowieskiej” odbył się w dniach 13-17 maja 2015 r.

Tematyka ostatniego zjazdu szkoleniowego dotyczyła:
– Zmian klimatu spowodowanych przez działania człowieka.
– Zagrożeń jakie globalne ocieplenie stwarza dla bioróżnorodności na przykładzie procesów zachodzących w terenach cennych przyrodniczo.
– Roli niezaburzonych ekosystemów w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.
– Adaptacji do zmian klimatycznych.