Irena Gumińska

Autorka konspektu zaplanowała swój warsztat w oparciu o przekaz filmowy. Uczestnicy wyposażeni w karty pracy oglądają film o Madagaskarze, gdzie jak w soczewce skupiają się ważne problemy współczesnego świata. Nakłonienie uczestników do aktywnego oglądania filmu służy temu, by w kolejnej części odpowiedzieć na ważne pytania o główne zagrożenia środowiskowe i ich przyczyny. To zaś ostatecznie przygotowuje warunki, by wypracować sposoby przeciwdziałania niekorzystnym tendencjom. Trenerka wykorzystuje tutaj formę pracy, polegająca na wcielaniu się w role. Warsztat ma przejrzystą strukturę, a zaproponowane formy pracy służą realizacji założonych celów.