Metody aktywne w edukacji. Trening twórczości

Trener prowadząc warsztat pracuje metodami aktywnymi. Oznacza to, że tak planuje zajęcia, by uczestnicy grupy uczyli się w oparciu o własne doświadczenie. Niezbędną kompetencją trenerską w tym zakresie jest twórczość i kreatywność zarówno w fazie projektowania szkolenia, jak i elastycznego reagowania na potrzeby grupy. Jest wiele różnorodnych technik pracy, które trener może wykorzystać podczas warsztatu. Umiejętność ich stosowania jest jednym z ważnych czynników skuteczności oddziaływania edukacyjnego.