Zofia Michalik

Głównym celem, jaki postawiła sobie autorka konspektu jest zmotywowanie do działań na rzecz ochrony klimatu. Nie ma bardziej skutecznego sposobu, by to osiągnąć, jak odwołać się do „własnego interesu” uczestnika. Sposobem zaś na to jest nawiązanie do piramidy potrzeb Maslowa oraz do konsekwencji zmian klimatycznych, które skutkują zmniejszaniem się możliwości zaspokajania tych potrzeb. Uświadomienie sobie tych prostych, choć niepokojących prawidłowości tworzy odpowiednie warunki do podjęcia osobistej deklaracji przeciwdziałania zmianom klimatu w skali swojego indywidualnego życia. Służy temu również kalkulacja własnego śladu węglowego, która jednocześnie „podpowiada”, w jakich obszarach zmiana jest najbardziej pożądana.

Warsztat ma niewątpliwie duży potencjał psychologiczny dotykając istotnych osobistych potrzeb i wiążąc je ze z pozoru abstrakcyjną kwestią zmian klimatu.