Piotr Dominiak

Zaplanowany warsztat ma bardzo intrygującą strukturę. Już na początku uczestnicy dowiadują się, że są członkami ekspedycji naukowej, która ma za zadanie uratować Ziemię od katastrofy klimatycznej. „Badania terenowe” i poszukiwanie „naukowej prawdy” wypełniają większość czasu uczestnikom podzielonym na odpowiednie grupy. Następnie wyniki tych badań przedstawiane są na konferencji naukowej, którą również prowadzi para uczestników. Dzięki tym zabiegom aktywność grupy jest utrzymywana na wysokim poziomie, warsztat ma bardzo dobrą dynamikę, a dobrze przygotowane materiały pozwalają trenerowi usunąć się na drugi plan, dając przestrzeń uczniom.

Zaplanowany warsztat umiejscawia zmiany klimatyczne w perspektywie globalnej, dając możliwość spojrzenia z szerokiej perspektywy na główne zjawiska współczesnego świata.